Podmínky pro návštěvu divadla

Divák je povinen prokázat se elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z následujících podmínek:
• negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
• negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin
• negativní samotest (je možné zakoupit v pokladně SD)
• 14 dní od ukončené vakcinace proti onemocnění covid-19
• prodělání onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů

V prostorách budovy SD je nutné mít nasazen respirátor.

Děkujeme za respektování těchto podmínek a ohleduplnost k ostatním návštěvníkům divadla.