datum čas představení skupina místo
1. Pátek 20:30 Rychlé šípy Amfík Bukovina
2. Sobota 20:30 Rychlé šípy435. repríza Amfík Bukovina
3. Neděle 20:30 Rychlé šípy Amfík Bukovina

Legenda ke skupinám

MS - Malá scéna
Š - školské představení
VG - veřejná generálka
P - premiéra
  M, N, O, V - žákovské předplatitelské skupiny
E, S, T, U - studentské předplatitelské skupiny
Senior, Senior 2 - seniorské předplatitelské skupiny
A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, P, Q, R, X, Y - večerní předplatitelské skupiny