Historie Slováckého divadla

Dnešní podoba Slováckého divadla.

Mariánské náměstí v Uherském Hradišti. Vlevo hostinec u Zeleného stromu, který byl v 60. letech zbořen a na jeho místě postaven v roce 1969 herecký dům s Malou scénou.

Velehradská třída s budovou Sokolovny, dnešním sídlem Slováckého divadla (30. léta 20. století).

- vzniklo po osvobození v roce 1945
- zahájilo 10. 10. 1945 hrou Gabriely Preissové Její pastorkyňa
- do roku 1949 provozoval divadlo na družstevní bázi Spolek Slováckého divadla, hrálo se v sokolovně a v budově Reduty, administrativa, dílny a ubytovny herců byly v bývalém hotelu Zelený strom
- v období let 1949 - 1953 přešlo pod uherskohradišťský MNV (Městský Národní výbor) a neslo název: Městské oblastní divadlo Uherské Hradiště, 1950 bylo administrativně spojeno s Divadlem pracujících v Gottwaldově (Zlíně)
- 1953 převzal SD Jihomoravský KNV (Krajský Národní výbor), od 1953 se nehrálo v Redutě, ale pouze v sokolovně, ta byla během adaptace 1957 - 59 rovněž mimo provoz
- v 60. letech se v souvislosti s otevřením nového divadla v Gottwaldově uvažovalo o zrušení SD, po restrikci o 15 pracovníků a snížení státního příspěvku se stalo nejmenší zájezdovou scénou, hrálo jen v okresech Uherské Hradiště a Hodonín, jeho působnost se znovu rozšířila od sezóny 1969/1970
- 1969 první pokus o paralelní aktivitu v podobě divadélka poezie, krátce působícího pod názvem Ateliér v kavárně Hvězda
- 27. 11. 1978 komedií Seana O´Caseyho Velmi choulostivá situace v penzionu Beránek zahájila činnost studiová Malá scéna v klubovém prostoru nového hereckého domu na Mariánském náměstí
- 1991 zřizovatelem SD Okresní úřad Uherské Hradiště, v sezóně 1991/1992 proběhla za provozu generální rekonstrukce budovy; SD plynule pokračuje i jako zájezdová scéna
- v 90. letech došlo ke zpravidelnění činnosti Malé scény, profilující se jako komorní divadélko
- od 1. 1. 2003 zřizovatelem divadla je Město Uherské Hradiště

Literatura o Slováckém divadle:

  • ČEPORANOVÁ, Drahomíra. Slovácké divadlo. Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Praha: Divadelní ústav 2000, s. 437 - 440.
  • HLOŽKOVÁ, Hana ed. Slovácké divadlo Uherské Hradiště 1995 - 2005. Uherské Hradiště: Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 2005.
  • HORKÝ, Otakar. Slovácké divadlo 1945 - 1960. Uherské Hradiště: Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 1960.
  • HUŠKA, Josef. K 25. výročí otevření Slováckého divadla v Uherském Hradišti. 1945 - 1970. Uherské Hradiště: Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 1970.
  • JANÍKOVÁ, Miroslava ed. Almanach Slováckého divadla Uherské Hradiště. 1945 - 1995. Uherské Hradiště: Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 1995.
  • LÁZNIČKA, Miloslav. Slovácké divadlo ve vzpomínkách. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum Uherské Hradiště, 1987.
  • VOBECKÝ, Jiří ed. Malá scéna Slováckého divadla v Uherském Hradišti. 20 let. Uherské Hradiště: Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 1998.