František Maňák

Tom na farmě; s kolegy Martinem Hudcem a Jaroslavou Tihelkovou
Tom na farmě; s kolegyní Jaroslavou Tihelkovou
Tom na farmě; s kolegou Martinem Hudcem
Její pastorkyňa; s kolegyní Jitkou Hlaváčovou
Její pastorkyňa; s kolegyní Petrou Staňkovou
Její pastorkyňa; s kolegou Pavlem Hromádkou
Rychlé šípy; s Martinem Vrtáčkem a Josefem Kubáníkem