Informace o prodeji

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ceny vstupného:

 I.pořadí II. pořadí
Premiéraod 350 Kčod 330 Kč
Muzikályod 350 Kčod 330 Kč
Činohraod 290 Kčod 270 Kč
Malá scénaod 160 Kč 
Pohádkaod 150 Kč 
Veřejná generálkaod 100 Kč 
“off produkce”od 150 Kč 
   
Školní představení:  
Činohra, muzikálod 90 Kč 
Pohádkaod 60 Kč 

Rezervace vstupenek

Vstupenky můžete rezervovat těmito způsoby:

 • osobně na pokladně divadla vždy ve všední dny od 10:00 do 18:00 a vždy hodinu před představením
 • telefonicky na číslech 572 554 455, 739 061 747 v čase od 8:00 do 18:00 a vždy hodinu před představením (osobní návštěvy budou vyřizovány přednostně)
 • on-line na webu divadla

Rezervovaná místa je potřeba uhradit do uvedené doby rezervace, která vám bude sdělena na pokladně či automaticky generovaným emailem. Všechny neuhrazené rezervace budou stornovány vždy 30 minut před představením a místa půjdou dále do prodeje.

Platba vstupenek

Ve Slováckém divadle můžete platit: hotově, kartou, na fakturu, dárkovými poukazy divadla, poukázkami Flexi Pass, Dárkový Pass, Relax Pass, Fokus Pass. Více informací ve všední den: 8:00 - 18:00 (nebo vždy hodinu před představením) - 572 554 455, 739 061 747

Slevy

sleva 25% - senioři nad 65 let, studenti
sleva 50% - držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, studenti uměleckých škol

Sleva bude poskytnuta pouze na pokladně divadla, na základě příslušného dokladu. Sleva (s výjimkou ZTP a ZTP/P) se nevztahuje na předplatné  na veřejné generální zkoušky a na pohádky.

Dárkové poukazy - omlouváme se, dárkové poukazy dočasně neprodáváme

Poukazy jsou určené na konkrétní žánr (uplatnit je lze pouze na něj):
- muzikál - 350 Kč
- činohra - 290 Kč
- představení na Malé scéně - 200 Kč 
Poukazy je možno zakoupit celoročně pouze v pokladně SD, jejich platnost je 6 měsíců od data vystavení a platí pouze na představení SD. Vstupenky za poukaz lze rezervovat telefonicky, či on-line za plnou cenu s platbou hotově a s osobním vyzvednutím, přičemž bude poukaz uplatněn v pokladně. Dárkový poukaz není vystavován jako cenina, ale jako potvrzení o zaplacení zálohy (vstupenka bude vydaná pouze oproti poukazu). Nevyzvednuté rezervace propadají.
Vstupenky lze též rovnou vyzvednout na pokladně divadlo bez předchozí rezervace telefonicky či přes internet. Finanční prostředky se nevrací. Majitelé dárkového poukazu nemají přednostní nárok na rezervaci vstupenek. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Zakoupenou vstupenku nelze vrátit ani vyměnit.
 • Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou.
 • Po odehrání první poloviny představení zaniká nárok na vrácení vstupného či na náhradní termín.
 • Prodávající si vyhrazuje právo trvale nebo dočasně neumožnit rezervace na vybrané tituly nebo představení a nabízet vstupenky na taková představení jen v režimu přímého prodeje. Taktéž si vyhrazuje právo zrušit i již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům.
 • Při ZMĚNĚ nebo ZRUŠENÍ PŘEDSTAVENÍ lze vstupenky vrátit (do 7 dnů) v místě zakoupení (pokladna Slováckého divadla). V případě e-vstupenek (vstupenek placených převodem či platební kartou přes internet) nás, prosím, kontaktujte na e-mailu pokladna@slovackedivadlo.cz, budete-li chtít vstupné vrátit zpět na účet, zašlete nám e-mail s vaší e-vstupenkou a číslo účtu, na které máme vstupné vrátit, nebo přijďte s vytištěnou e-vstupenkou osobně na pokladnu Slováckého divadla a vstupné vám bude vráceno v hotovosti či na bankovní účet (dle způsobu úhrady při zakoupení).
 • Venkovní divadelní představení může být při nepřízni počasí přesunuto do náhradních prostor. Nárok na původní místo v hledišti tím zaniká.
 • V případě nepřízně počasí při venkovních představeních, zaniká divákům nárok na vrácení vstupného v případě odehrání minimálně poloviny představení.
 • Zveřejněním akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.
 • Při vstupu do sálu je pořadatel oprávněn vyžadovat ke kontrole kromě vstupenky rovněž i příslušný doklad, na jehož základě byla poskytnuta sleva.
 • Nevyzvednuté (neuhrazené) rezervace se po skončení platnosti automaticky ruší a vstupenky jsou uvolněny zpět do volného prodeje.
 • Při příchodu po začátku představení budete vpuštěni pouze na balkón a až o přestávce požadujte své místo.
 • Respektujte zákaz fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů představení.
 • Při vstupu do místa konání divadelního představení vypněte své mobilní telefony.
 • Slovácké divadlo si vyhrazuje právo změn programu, ke kterým může dojít například z důvodu onemocnění v souboru.
 • Slovácké divadlo si vyhrazuje právo upravit rezervace tak, aby při prodeji vstupenek minimalizovalo finanční ztrátu. Jedná se o úpravu sedadel tak, aby nevznikala lichá sedadla v hledišti.
 • Upozornění pro podniky: odešlete, prosím, vždy objednávku, včetně IČ, DIČ a čísla účtu.
 • Změny obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.