Informace o prodeji

PROVOZ POKLADNY SD

pondělí až pátek 10:00 - 18:00 hod. + hodinu před začátkem představení.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny vstupného:

 I.pořadí II. pořadí
Premiéraod 500 Kčod 480 Kč
Muzikályod 550 Kčod 530 Kč
Činohraod 400 Kčod 380 Kč
Malá scénaod 400 Kč 
Pohádkaod 150 Kč 
Veřejná generálkaod 100 Kč 
“off produkce”od 400 Kč 
   
Školní představení:  
Činohra, muzikálod 135 Kč 
Pohádkaod 90 Kč 

Rezervace vstupenek

Vstupenky můžete rezervovat těmito způsoby:

 • osobně na pokladně divadla vždy ve všední dny od 10:00 do 18:00 a vždy hodinu před představením
 • telefonicky na číslech 572 554 455, 739 061 747 v čase od 8:00 do 18:00 a vždy hodinu před představením (osobní návštěvy budou vyřizovány přednostně)
 • on-line na webu divadla přes sekci program nebo repertoár
 • u sekce program stačí kliknout na tlačítko Koupit u vámi vybrané inscenace, u sekce repertoár kliknete na vámi zvolenou inscenaci (titul) a pod popisem inscenace (titulu) uvidíte konkrétní termíny, na které je možné ihned vstupenky koupit

Rezervovaná místa je potřeba uhradit do uvedené doby rezervace, která vám bude sdělena na pokladně či automaticky generovaným emailem. Všechny neuhrazené rezervace budou stornovány vždy 30 minut před představením a místa půjdou dále do prodeje.

Platba vstupenek

Ve Slováckém divadle můžete platit: hotově, kartou, na fakturu, dárkovými poukazy divadla, poukázkami:

- Benefity
- Edenred (Multi, Sport&Kultura, Compliments, Benefits Card)
- Gallery Beta
- Sodexo (Flexi Pass, Fokus Pass, Relax Pass, Dárkový Pass, Bonus Pass, Flexi Pass Card, Multi Pass Card)
- UP (Gallery Beta, Gallery Beta FKSP, Cadhoc, Unišek, Unišek+, Unišek+ FKSP, eBenefity)
- Twisto

Slevy

sleva 25% - senioři nad 65 let, studenti
sleva 50% - držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, studenti uměleckých škol (platí výhradně pro studenty uměleckých škol - např. JAMU, FAVU, konzervatoř)

Při vstupu do divadla se prosím prokažte dokumentem, který potvrdí váš nárok na slevu (průkaz ZTP nebo ZTP/P, ISIC, index, žákovská knížka, osvědčení o studiu, apod.)

Sleva (s výjimkou ZTP a ZTP/P) se nevztahuje na předplatné  na veřejné generální zkoušky a na pohádky.

Dárkové poukazy 

V současné době nabízíme dárkový poukaz v hodnotě 400 Kč, 450 Kč a 550 Kč. Jeden dárkový poukaz lze použít pouze na jednu vstupenku.
Platnost poukazu je uvedena přímo na poukazu, po jejím vypršení nelze poukaz uplatnit. Dárkové poukazy lze uplatnit v pokladně Slováckého divadla nebo online v Košíku kliknutím na tlačítko Vyberte si slevu, kde lze zadat kód poukázky. Poukazy nelze vyměnit za hotovost. Bude-li hodnota vstupenek nižší než hodnota poukazu, zbývající peněžní částku nevracíme. Bude-li hodnota vstupenek vyšší než hodnota poukazu, můžete doplatek uhradit v hotovosti či kartou. 
Vstupenky lze též rovnou vyzvednout na pokladně divadla bez předchozí rezervace telefonicky či přes internet. Peníze za nevyužité poukázky nelze vrátit. Majitelé dárkového poukazu nemají přednostní nárok na rezervaci vstupenek. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Zakoupenou vstupenku nelze vrátit ani vyměnit.
 • Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou.
 • Po odehrání první poloviny představení zaniká nárok na vrácení vstupného či na náhradní termín.
 • Prodávající si vyhrazuje právo trvale nebo dočasně neumožnit rezervace na vybrané tituly nebo představení a nabízet vstupenky na taková představení jen v režimu přímého prodeje. Taktéž si vyhrazuje právo zrušit i již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům.
 • Při ZMĚNĚ nebo ZRUŠENÍ PŘEDSTAVENÍ lze vstupenky vrátit (do 7 dnů) v místě zakoupení (pokladna Slováckého divadla). V případě e-vstupenek (vstupenek placených převodem či platební kartou přes internet) nás, prosím, kontaktujte na e-mailu pokladna@slovackedivadlo.cz, budete-li chtít vstupné vrátit zpět na účet, zašlete nám e-mail s vaší e-vstupenkou a číslo účtu, na které máme vstupné vrátit, nebo přijďte s vytištěnou e-vstupenkou osobně na pokladnu Slováckého divadla a vstupné vám bude vráceno v hotovosti či na bankovní účet (dle způsobu úhrady při zakoupení).
 • Venkovní divadelní představení může být při nepřízni počasí přesunuto do náhradních prostor. Nárok na původní místo v hledišti tím zaniká.
 • V případě nepřízně počasí při venkovních představeních, zaniká divákům nárok na vrácení vstupného v případě odehrání více jak 30 minut.
 • Zveřejněním akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.
 • Při vstupu do sálu je pořadatel oprávněn vyžadovat ke kontrole kromě vstupenky rovněž i příslušný doklad, na jehož základě byla poskytnuta sleva.
 • Nevyzvednuté (neuhrazené) rezervace se po skončení platnosti automaticky ruší a vstupenky jsou uvolněny zpět do volného prodeje.
 • Po začátku představení není umožněn vstup do hlediště, prosím berte ohled na diváky, kteří do divadla přišli včas.
 • Respektujte zákaz fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů představení.
 • Při vstupu do místa konání divadelního představení vypněte své mobilní telefony.
 • Slovácké divadlo si vyhrazuje právo změn programu, ke kterým může dojít například z důvodu onemocnění v souboru.
 • Slovácké divadlo si vyhrazuje právo upravit rezervace tak, aby při prodeji vstupenek minimalizovalo finanční ztrátu. Jedná se o úpravu sedadel tak, aby nevznikala lichá sedadla v hledišti.
 • Upozornění pro podniky: odešlete, prosím, vždy objednávku, včetně IČ, DIČ a čísla účtu.
 • Změny obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.