Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO

 

Předplatné je možné zakoupit:

 • v pokladně divadla (pouze ve všední dny od 10:00 do 18:00). Předplatné z technických důvodů neprodáváme hodinu před začátkem představení. Výrazné slevy ze všech typů předplatného mohou uplatnit držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (možné vyřídit pouze na pokladně divadla).

 • telefonicky na telefonních číslech 572 554 455, 739 061 747 (vždy ve všední dny od 8:00 do 18:00), e-mailem predplatne@slovackedivadlo.cz

 • vyplněním žádosti o předplatné na www.slovackedivadlo.cz

 

Předplatné je možné uhradit:

 • na pokladně divadla hotově nebo platební kartou

 • bankovním převodem (výzva k platbě s variabilním symbolem vám bude zaslána po objednání míst na vámi uvedený email v minulém předplatném; stávajícím předplatitelům - automaticky začátkem sezóny emailem či v případě volby zasílání měsíčních programů poštou v rámci loňského předplatného, bude i výzva k platbě zaslána poštou); na zálohové faktuře budou uvedena i místa, která kupujete

PŘI PLATBĚ BANKOVNÍM PŘEVODEM JE NUTNÉ UVÉST JAKO VARIABILNÍ SYMBOL ČÍSLO ZÁLOHOVÉ FAKTURY, PŘI PLATBĚ NA POKLADNĚ JE NUTNÉ TOTO ČÍSLO ZNÁT. PŘI NEUVEDENÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU PLATBU VRACÍME ZPĚT!

 

Datum představení oznamujeme

 • měsíčními plakáty

 • v marketingovém oddělení Slováckého divadla na telefonních číslech 572 554 455, 739 061 747 (vždy ve všední dny od 8:00 do 18:00 a vždy hodinu před začátkem představení)

 • zde v sekci PROGRAM

 • prostřednictvím přehledů zasílaných e-mailem

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • hodinu před začátkem představení je pokladna divadla otevřena pouze pro předprodej vstupenek na jednotlivá představení, z technických důvodů nejsme v tomto čase schopni vyřídit vám předplatné na další rok

 • abonentky je možné vyzvedávat nejdříve 2 týdny po odeslání úhrady předplatného, zbývající abonentky se budou vydávat před začátkem posledního představení minulé předplatitelské sezóny a před prvním představení nové předplatitelské sezóny

 • abonentku si vyzvedněte nejpozději do doby druhého představení vaší skupiny, pozdější reklamace už nebude možné vyřídit

 • při ztrátě abonentky vám za poplatek 30 Kč vystavíme duplikát

 • vedení divadla si vyhrazuje právo změny programu, ke kterým může dojít např. z důvodů onemocnění v souboru či jiných provozních problémů, a zároveň si vyhrazuje právo přesunout představení z vašeho hracího dne na jiný, pokud je to nutné z provozních důvodů

 • předplatného se netýká úprava cen během roku

 • prosíme vás o sdělení případné změny adresy, emailu či telefonních čísel

 • náhradní vstupenky na vámi promeškané představení bohužel nevydáváme

 • zakoupené abonentní vstupenky není možné vrátit

 • respektujte zákaz fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů představení

 • při vstupu do divadla vypněte, prosíme, svůj mobilní telefon!

 • při příchodu po začátku představení budete vpuštěni pouze na balkón, až o přestávce požadujte své místo

 • upozornění pro podniky: odešlete, prosím, vždy objednávku včetně IČ, DIČ a čísla účtu.

 • v případě rezervace přes on-line rezervační systém si Slovácké divadlo vyhrazuje právo rezervace upravit tak, aby při prodeji vstupenek minimalizovalo finanční ztrátu. Jedná se o úpravu sedadel tak, aby nebyla lichá sedadla. Děkujeme za pochopení.