Historie Slováckého divadla

Dnešní podoba Slováckého divadla.

Dnešní podoba Slováckého divadla.

Mariánské náměstí v Uherském Hradišti.

Mariánské náměstí v Uherském Hradišti. Vlevo hostinec u Zeleného stromu, který byl v 60. letech zbořen a na jeho místě postaven v roce 1969 herecký dům s Malou scénou.

Velehradská třída s budovou Sokolovny

Velehradská třída s budovou Sokolovny, dnešním sídlem Slováckého divadla (30. léta 20. století).

Touha po vlastním krajovém divadle rostla na Moravském Slovácku z tradičního podhoubí kulturního a z bohaté činnosti ochotnické. Projevovat se začala již v začátcích první republiky, naplno formovat se však začala za nacistické okupace. Bylo to především díky třem osobnostem, někdejším přátelům ze studentských let, kteří dali ke vzniku profesionální scény podnět a zformovali stanovy jejího prvního hospodaření. Jednalo se o MUDr. Miloslava Lázničku, Oldřicha Lukeše a prof. Josefa Hušku. Po osvobození tak vzniká nejstarší profesionální divadlo v regionu: Slovácké divadlo.  

Provozovnou divadla se měla stát Reduta, která měla projít kompletní přestavbou podle návrhů bratří Šlapetů. K rekonstrukci však bohužel nedošlo, divadlo bylo dlouho „divadlem bez divadla“, hrávalo převážně na zájezdech, „doma“ sporadicky v nevyhovující chátrající Redutě (jen 4 večery měsíčně) nebo v Sokolovně. Nicméně zahajovací premiéra Slováckého divadla se konala v Redutě. Bylo to 10. 10. 1945 a hrála se Její pastorkyňa Gabriely Preissové v režii Oldřicha Lukeše.

Od roku 1949, kdy se na základě nového divadelního zákona z roku 1948, rozchází Spolek Slováckého divadla (do nějž se záhy po otevření divadla transformovalo původní Družstvo SD), se provozovatelem divadla stává Městský národní výbor v Uherském Hradišti. Otázku stálé budovy pro Slovácké divadlo nakonec na popud ministra Františka Kahudy rázně řeší Krajský národní výbor. Vítězí rozhodnutí rekonstruovat budovu Sokolovny na útulné komorní divadlo. Slavnostní otevření adaptované nové divadelní budovy proběhlo 29. 4. 1959 premiérou Preissové hry Gazdina roba v režii vynikajícího režiséra Aloise Hajdy. Městský národní výbor také divadlu předal budovu hotelu U Zeleného stromu, která se po demolici a nové výstavbě v šedesátých letech proměnila v dodnes funkční Herecký dům Slováckého divadla se zkušebnou a Malou scénou.

V listopadu 1989 sehrálo Slovácké divadlo rovněž svou nezapomenutelnou roli, když se postavilo do čela veškerého dění v Uherském Hradišti. V divadle vzniklo Občanské fórum, byla odtud organizována i generální stávka. Svým pevným postojem v krizovém období si divadlo získalo úctu a uznání velké většiny obyvatelstva Uherského Hradiště i jeho okolí.

Od 1. ledna 1990 působil dlouhých 25 let jako umělecký ředitel divadla herec a režisér Igor Stránský. Za jeho vedení proběhla další rekonstrukce objektu a zařízení divadla, byl postupně doplňován umělecký soubor a návštěvnost inscenací i celkový počet abonentů SD vykazoval i nadále rostoucí tendenci. S divadlem spolupracují významní režiséři J. A. Pitínský, Oxana Smilková, Zdeněk Dušek, Radovan Lipus, Radek Balaš, Zoja Mikotová, Martin Františák, Jakub Maceček, Dodo Gombár, Anna Petrželková a další.

Od 1. září 2015 do 31. srpna 2020 zastával funkci ředitele Slováckého divadla režisér Michal ZetelMichal Zetel pokračoval ve spolupráci se zavedenými režiséry (Martin Františák, Jakub Maceček, Anna Petrželková), současně však přivedl nové, kteří doposud se Slováckým divadlem nespolupracovali: Šimona Cabana, Lukáše Kopeckého, Lindu Keprtovou, Romana Groszmanna, Michala Skočovského a další. Jako ředitel založil alternativní dramaturgickou linii SLoffÁCKÉ DIVADLO, v jejímž rámci se současná dramatika uvádí v netradičních, nedivadelních prostorech v režii mladých umělců. Zasadil se také o proměnu vizuálního stylu divadla.

Až do ledna 2020 Michal Zetel zároveň zastával funkci uměleckého šéfa. Od 1. 1. 2020 se funkce ředitele a uměleckého šéfa odděluje a uměleckým šéfem je jmenován režisér Lukáš Kopecký.

1. 9. 2020 je ředitelem Slováckého divadla jmenován Jaroslav Bartoš, který ve funkci setrvává pouze 3 měsíce a na vlastní žádost odstupuje z funkce dne 10. 12. 2020.

10. 12. 2020 se ředitelkou Slováckého divadla stává stávající vedoucí Útvaru interního auditu Městského úřadu Uherské Hradiště Ing. Libuše Habartová