Vojnarka - po premiéře

Vojnarka, o přestávce premiéry představování tvůrčího týmu - dramaturgyně Markéta Špetíková, ředitel a moderátor Michal Zetel, choreografka Ladislava Košíková, za ní výtvarnice Eva Jiřikovská - foto Marek Malůšek