Čecháčci a Čoboláci

Filip Teller a Pavol Seriš

Kreácia “Čecháčci a Čoboláci” je spoločným dielom P.Seriša a F.Tellera, ktorí spolu absolvovali Ateliér Fyzického divadla na JAMU. Inscenácia je na pomedzí stand-up comedy a divadla a využíva charakteristické prvky oboch protagonistov: slovnú i pohybovú komiku, tanec, spev či improvizáciu. Autobiografické výpovede sa tu stretávajú s etudami, ktoré rozoberajú vzťahy Čechov a Slovákov.

“Brno mám rád a cítim sa tu doma.” – “Jsi obyčejný imigrant!”

Více informací na webu Pavola Seriše. 

ano

Inscenace

Termíny představení: