Emilia Galotti

Gotthold Ephraim Lessing
Fotografie Jan Karásek, návrh plakátu a grafické zpracování - Eva Jiřikovská 2010

"Co znamená násilí? Nic! Pokušení, to je to pravé násilí!"

Proslulá hra osvícenského myslitele a dramatika Gottholda Ephraima Lessinga bývá dodnes označována jako „první měšťanská tragédie“ a její tvůrce jako „německý Shakespeare“. I když je centrálním tématem tragédie láska, Emilia Galotti bývá rovněž považována za „první evropské politické drama“. Lessing ve hře z roku 1772 zkoumá procesy mocenských vztahů mezi vrstvami společnosti, mezi mužem a ženou, zároveň kritizuje prodejnost a představy o správné morálce. Z dnešního pohledu by se zápletka hry, postavená na milostném trojúhelníku mezi princem, nezkušenou měšťankou Emilií a pragmatickou vévodkyní Orsinou, mohla jevit až romantická, zvláště pokud se do mnohých sporů vmísí postavy intrikánů a mstitelů, avšak neodbytně přítomné téma moci a jejího využívání je až realisticky současné. Inscenace, kterou připravuje tým hostující režisérky Martiny Schlegelové, jež se ve SD představila prostřednictvím současné hry Little Sister, by se měla nést zejména v duchu společenskokritickém.

Inscenace

Termíny představení: