Herec do každé hodiny

ONLINE PROJEKT PRO OŽIVENÍ DISTANČNÍ VÝUKY BĚHEM EPIDEMIE COVID 19

Projekt Herec do každé hodiny vznikl  na začátku ledna 2021. Jeho cílem je oživení distanční výuky formou besed s herci a dalšími zaměstnanci Slováckého divadla.

Na začátku všecho byla "pokusná" beseda herce Pavla Šupiny se studenty Gymnázia Hodonín. Tématem byla inscenace Její pastorkyňa Gabriely Preissové. Tato beseda proběhla 15. ledna 2021 a navázala na ni beseda dramaturgyně Markéty Špetíkové a herečky Terezy Novotné na téma Lichožrouti. Tato první online setkání jsou popsána na webu určeném primárně pro pedagogy - ZDE...
Besedy byly natolik úspěšné, že se Slovácké divadlo rozhodlo projekt pořádně nakoupnout.

Postupně se do projektu zapojil téměř celý umělecký soubor a tématicky se podařilo zacílit na věkové kategorie od 1. třídy ZŠ až po maturanty a v rámci speciálních besed se projekt dostal i mimo školský systém.

Koordinátor projektu: Monika Kalinová (kalinova@slovackedivadlo.cz)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAKÉ BESEDY ČI ONLINE SETKÁNÍ PROJEKT HEREC DO KAŽDÉ HODINY NABÍZÍ?

HERCŮV DEN
1. a 2. tř. ZŠ
Beseda je rozdělena na dvě části: scénku popisující profesi herce od ranního budíku po potlesk při představení (včetně ukázky líčení, paruk, rekvizit, rozmlouvadel, divadelní ukázky z inscenace Lucerna a písniček z pohádkového muzikálu Anička a bylinkové kouzlo) a část pro dotazy dětí, kdy dochází k potřebné interakci mezi herci a dětmi.Anna Pospíchalová a Martin Vrtáček45 MIN.
LICHOŽROUTI
(OD KNIHY K INSCENACI SD)
3.-5. tř. ZŠ
Zábavná a poučná beseda popisuje cestu bestselleru Pavla Šruta a Galiny Miklínové od knížky přes dramatizaci až na divadelní prkna. Děti jsou seznámeny s divadelními profesemi, které se zapojují do vzniku inscenace a které jsou pak následně nezbytné při každém představení. Součástí je soutěž, kdy jsou děti vybízeny k aktivní komunikaci a za správné odpovědi získávají body. Ti nejšikovnější pak po domluvě s pedagogy získávají za aktivitu při besedě jedničku z češtiny a od divadla personifikovanou elektronickou lichožroutí pochvalu.David Vacke a Irena Vacková nebo Tereza Hrabalová nebo Jiří Hejcman45 MIN.

LICHOŽROUTI
(OD KNIHY K INSCENACI SD) 2
3.-5. tř. ZŠ

David Macháček a Petr Čagánek45 MIN.
BÍLÁ VELRYBA (OD KNIHY K INSCENACI SD)
4.-6. tř. ZŠ
Zábavná a poučná beseda popisuje cestu příběhu o nerovném boji s přírodou od knihy Hermana Melvilla přes dramatizaci až na divadelní prkna. Žáci se seznámí s profesemi, které se podílejí na vzniku a fungování inscenace. Nechybí čtené ukázy z knihy a z divadelního scénáře, ukázka líčení a rychlých převleků.Petra Staňková a Štěpán Goiš45 MIN.
LICHOŽROUTI
(OD KNIHY K INSCENACI SD) 3
2. stupeň ZŠ
Odbornější beseda o cestě bestselleru Pavla Šruta a Galiny Miklínové na divadelní prkna.Markéta Špetíková a Tereza Novotná45 - 60 MIN.
MUZIKÁL - DIVADLO, KTERÉ MLUVÍ, ZPÍVÁ A TANČÍ
2. st. ZŠ +  SŠ
Beseda popisuje jednotlivé etapy, kterými si herci musí projít během procesu zkoušení muzikálu od seznámení se s obsazením, přes čtené zkoušky, korepetice a taneční workshopy až ke zkoušení ve scéně a kostýmech vedoucímu k premiéře. Beseda je plná zážitků z nedávného zkoušení muzikálu Jesus Christ Superstar, ale také vychází ze zkušeností z inscenováním Chicaga, Cikáni jdou do nebe, Donaha!... opírá se o odborné znalosti hereček, z níž jedna má vystudovaný obor taneční a pohybové divadlo a druhá muzikálové herectví. Beseda je velmi veselá, radostná a je z ní cítit láska k profesi.Jitka Hlaváčová a Pavlína Hejcmanová45 - 60 MIN.
JEJÍ PASTORKYŇA
9. třída ZŠ + SŠ
Beseda se věnuje ikoně českého realistického dramatu, Gabriele Preissové. Přes popis autorky, jejího života a díla, se dostáváme k  románu i divadelní hře Její pastorkyňa a následně inscenaci Slováckého divadla v režii Michala Zetela. Zmiňuje se perlička v podobě překladu textu do současné bánovštiny, který má na svědomí přímo herec Pavel Šupina.Pavel Šupina60 MIN. (+)
DIVADLO, HERECTVÍ, FILMAŘINA, PSANÍ KNÍŽEK
9. třída ZŠ + SŠ
Život a práce herce, divadelní profese a divadelní zákulisí. Zkušenosti s natáčením filmů a seriálů, ale i psaní knížek. Josef Kubáník   60 MIN. (+)
MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE
9. třída ZŠ + SŠ
Beseda o práci tiskového mluvčí, komunikaci s médii, o správě sociálních sítí. Vychází z 20leté praxe v oboru.
ANGLICKÁ KONVERZACE NA DIVADELNÍ TÉMA
Online setkání založené na konverzaci v angličtině. Je nutná předchozí příprava, kdy si studenti předem připraví otázky, které herci/hercům budou pokládat. Základní beseda se zaměřuje na profesi herce, na ni může navázat beseda Work&Travek in USA.Martin Hudec, případně Martin Hudec a František Maňák45 - 60 MIN.
KAREL ČAPEK
Beseda upozorňuje na propustnost milostného života Karla Čapka do jeho díla. Rozebírá Čapkův vztah se dvěma ženami, herečkou Olgou Scheinpflugovou a Věrou Hrůzovou. Vykresluje Čapka nejen jako literárně velmi plodného člověka, ale také jako člověka plného vášně a touhy.Lukáš Kopecký45 - 60 MIN.
univerzální beseda o divadle, herectví
ZŠ i SŠ
Uvolněnější beseda, kdy je kladen důraz na zodpovídání zvídavých otázek žáků či studentů. kterýkoli z herců45 - 60 MIN.

 SPECIÁLNÍ BESEDY:

 • Beseda s Tomášem Šulajem o paměti v rámci kurzu skupinového tréninku paměti, pod názvem PAMĚŤÁŘ.
 • Divadlo do ucha - beseda Alžběty Mahdalové a Pavla Majkuse pro organizaci nevidomých a slabozrakých zaměřená na téma rozhlasového herectví, dabbingu a práce pro rádio, tedy na divadlo vnímané sluchem.

DOSAH PROJEKTU:

 • Zlínský kraj: Active Learning Hulín, SPŠ Vsetín, SŠ filmová, multimediální a počítačových technologií Zlín, ZUŠ Kroměříž, ZUŠ UH, ZŠ Babice, ZŠ Boršice, ZŠ Dolní Němčí, ZŠ Huštěnovice, ZŠ Jarošov UH, ZŠ Komenského Zlín, ZŠ Kroměříž, ZŠ Kunovice, ZŠ Malenovice, ZŠ Mánesova Otrokovice,  ZŠ Montessori Zlín, ZŠ Mysločovice, ZŠ Nedakonice, ZŠ Nivnice, ZŠ Ostrožská Lhota, ZŠ O. N. Ves, ZŠ Polešovice, ZŠ Sportovní UH, ZŠ St. Město, ZŠ Strání, ZŠ Suchá Loz, ZŠ TGM Mařatice UH, ZŠ Tupesy, ZŠ UNESCO UH, ZŠ Velehrad, ZŚ Vlčnov, ZŠ Zlechov, ZŠ Za Alejí UH
 • Kraj Vysočina: Gymnázium Třebíč,  ZŠ Hořepník
 • Ústecký kraj: VOŠ, OA, SpGŠ a SZŠ Most,
 • Středočeský kraj: ZŠ Kamenka Čelákovice, ZŠ Vysoká u Mělníka
 • Olomoucký kraj: ZŠ Čechy pod Kosířem
 • Moravskoslezský kraj: Gymnázium Beskydy Mountain Academy, ZŠ J. A. Komenského Fulnek 
 • Královéhradecký kraj: ZŠ Jičín
 • Jihomoravský kraj: Gymnázium Brno-Bystrc, Gymnázium Brno-Řečkovice, ,Gymnázium Bučovice, Gymnázium Hodonín, Gymnázium Matyáše Lercha Brno, Purkyňovo gymnázium Strážnice, ZŠ Horníkova Brno, ZŠ Hroznová Lhota,  ZŠ Kněždub, ZŠ Svážná Brno, ZŠ Řeznovice, ZŠ Žeravice
 • Hlavní město Praha: Jedličkův ústav a školy, ZŠ Písnice
 • zahraničí: Itálie!!! - Villarosa, blízko (Martinsicuro) • CELKEM PROBĚHLO 198 BESED.

Termíny představení: