Opilí

tragikomická groteska
Ivan Vyrypajev

Komicky opilé nazření věcí a témat, o kterých jsme často schopni mluvit jen ve „změněném“ – nestřízlivém – stavu vědomí. Co je ale vlastně střízlivý stav?

Je pravda či realita střízlivá?

Jedné noci na čtyřech různých oslavách zaslechne v opilosti čtrnáct postav všemožných a běžných povolání „šeptání Boha ve svém srdci“. Jako v Shakespearově Snu noci svatojánské, opojeni Pukovým čarovným nápojem, říkají, co nikdy neřekli, dělají, co (by) nikdy nedělali. S pokročilým večerem stoupá alkoholový účinek na rovnovážně pohybový aparát přímo úměrně s potřebou pouličních prorockých promluv těsně nad ránem. Nízké se mísí s vysokým a dohromady tvoří velký sbor, který intonuje osvobozená slova jako nebeské tóny, dokud však působí božský nápoj – a dokud se nezdá, že se mezi nočními ztracenci objevil sám Ježíš.

Současná hra o generaci, která se opila možnostmi natolik, že zapomněla na to, že po každé opilosti přichází vystřízlivění. Herecký koncert pod vedením režisérky s mimořádnou jevištní imaginací Anny Davidové.

UPOZORNĚNÍ: Představení není vhodné pro diváky do 15 let.

FOTOGRAFIE: zahajovací zkouška   /  zákulisí a premiéra

VIDEOTRAILER

PLAKÁT

ano

Inscenace

Termíny představení: