Slaměný klobouk

Lehkonohá komedie s Eiffelovkou a kankánem
Eugène Labiche, Ladislav Pešek
Slaměný klobouk
Příběh této veselohry nás zavede do Paříže na sklonku 19. století. Zde budeme moci sledovat právě oženěného Fadinarda, který je v tento osudný den přinucen ukrýt milostný poměr poručíka Emila před krutě žárlivým mužem. Celý absurdní kolotoč záměn osob a neuvěřitelných zápletek roztočil jeden klobouk snědený koňskou hlavou. Jak a kde sehnat nový? To se dozvíte pouze na jevišti Slováckého divadla.

 

Režie  Ladislav Pešek 
Choreografie  Ladislava Košíková j.h. 
Scéna  Jaromír Pátek 
Kostýmy  Monika Pešková j.h. 
Dramaturgie  Andrea Helmichová 
Realizace hudební nahrávky  Karel Cón 
   
Datum premiéry: 31. 5. 2003 
Délka představení  2:00 
  
 Datum derniéry: 11. 6. 2004

 

Osoby a obsazení

Fadinard  Josef Kubáník 
Nonancourt  Pavel Majkus 
Vezinet  Vladimír Doskočil 
Tavernier  Míra Zavičár 
Bobin  David Vaculík 
Beauperthuis  Martin Vrtáček 
Helena  Jitka Josková 
Anais  Anna Pospíchalová 
Klára  Jaroslava Tihelková 
Virginie  Eva Řezáčová 
Baronka De Champigny  Anna Slezáková-Miková 
Tanečnice  Eva Blahynková 
Modistky  Marcela Skálová 
Dámy  Ivana Skálová j.h. 
Lesní zvěř  Michaela Křiváková j.h. , Radka Zálešáková j.h. , Aneta Michalčíková j.h. 

 

Technické zázemí

Inscenace

Termíny představení: