27. březen: Světový den divadla

"Světový den divadla je příležitostí oslavit divadlo v jeho nespočetných podobách. Divadlo je pramenem zábavy a inspirace a má schopnost propojovat nejrůznější kultury a lidi naší planety. Ale divadlo je i něco víc – je také příležitostí vychovávat a informovat," řekla v roce 2010 ve svém poselství ke Světovému dni divadla jedna z nejvýznamnějších britských hereček Judi Dench. Světový den divadla připadá právě na dnešní den, 27. březen, a tak bychom měli společně zvolat: Divadlo žije!

Světový den divadla inicioval začátkem šedesátých let Mezinárodní divadelní ústav, známý pod zkratkou ITI, založený v roce 1948 v Praze organizací UNESCO a světově proslulými divadelními osobnostmi.

Ustavení Světového dne divadla navrhl nejdříve v Helsinkách a potom ve Vídni na 9. světovém kongresu Mezinárodního divadelního ústavu v červnu 1961 prezident Arvi Kivimaa jménem Finského střediska Mezinárodního divadelního ústavu. Tento návrh podporovaný skandinávskými středisky byl schválen aklamací a uznán organizací UNESCO.

Jeho smyslem je vést divadelníky na jevištích i obecenstvo v sálech k zamyšlení nad posláním a úlohou divadla, vyjádřit solidaritu divadelníků celého světa, podpořit jejich úsilí o prosazování základních morálních a společenských vlastností uměleckými prostředky, napomáhat myšlenkám vzájemného porozumění mezi národy. I proto je součástí tohoto svátku každoročně provolání, poselství mezinárodně uznávané umělecké osobnosti, které je 27. března přečteno na mnoha divadelních jevištích celého světa.

V roce 1994 byl jeho autorem Václav Havel.

V roce 2017 byla autorkou poselství, které si můžete přečíst zde, francouzská herečka Isabelle Huppertová.