Anketa: „Co přejete Slováckému divadlu do nového roku 2022?“

Co popřály Slováckému divadlu do nového roku významné osobnosti regionu?

Jiří Pavlica mnohokrát spolupracoval s hradišťskou scénou

Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště:

„Přeji Slováckému divadlu sál plný spokojených diváků. Taky herců, kteří se nemusí strachovat o to, jestli příští měsíc budou moci hrát. Žádné odložené premiéry, QR kódy s Tečkou nebo rozestupy mezi sedadly. A chci také všem lidem, kteří v divadle pracují, poděkovat za rok, kdy jsem z nich cítil neskutečnou vůli a touhou to nevzdat a bojovat ze všech sil. Hrálo se v omezených podmínkách, ale na 101 %. Děkuji za to a přeji si, aby se vám to příští rok na stejných 101 % vrátilo na potlesku diváků a fungování bez omezení.“

Jiří Pavlica, primáš CM Hradišťan:

„Vážení a milí přátelé a kolegové, Slovácké divadlo neodmyslitelně patří od roku 1945 ke kulturnímu životu Uherského Hradiště, bylo a je spolutvůrcem genia loci města i celého kraje. Ze srdce vám přeji, ať se vám daří rozvíjet a naplňovat odkaz těch, kteří byli před vámi, a současně myslet na ty, kteří přijdou po vás. Je v tom úcta k předkům i odpovědnost za časy příští. Přeji vám hodně sil a šťastnou hvězdu v dnešní tolik složité době. Srdečně a s krásnými vzpomínkami na dlouholetou spolupráci.“

Markéta Janíková, programová ředitelka Českého rozhlasu Zlín:

„Dobré divadlo začíná dobrým vrátným, velmi trefně kdysi poznamenal Jan Werich. Slováckému divadlu tedy přeji dobré duše od vrátnice až nahoru ke štychům. A samozřejmě diváky, co v tom dvojkovém roce zažijí díky vám víc než jen pár nádherných okamžiků. Takových, při kterých údivem nebo smíchem zapomenou třeba i pod rouškou zavřít pusu. Tohle umíte ve Slováckém báječně, milí přátelé!“

Jan Dudek, ředitel televize TVS:

„Ahoj, divadlo! Vztahy mezi tebou a TVS jsou mnoho let nadstandardní a myslím, že už dávno přerostly v mnoho osobních i přátelských vazeb. Těší nás tvoje dobrá kondice, kterou na jevišti přetavuješ v energický zážitek plný emocí, lásky, vášně a všeho, co k dobrému divadlu patří! Přeji ti pevné zdraví, skvělé diváky a posílám kopanec do zadku.“

Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice:

"V roce 2022 milému Slováckému divadlu ze srdce přeji plné sály, rozzářené a spokojené diváky a všem divadelníkům pevné zdraví, štěstí, osobní i pracovní pohodu. Vězte, že si vaší práce vážím a nedovedu si představit Uherské Hradiště bez Slováckého divadla."