Bambiland byl nominován na cenu Marka Ravenhila 2011

Ač nás od derniéry Bambilandu režiséra Jiřího Honzírka ve Slováckém divadle dělí již několik měsíců, inscenace byla Festivalovou radou Centra současné dramatiky v Praze nominována do užšího výběru na Cenu M. Ravenhila, jejíž vyhlášení proběhlo v pátek 15. dubna. Ocenění, nad nímž převzal záštitu slavný britský herec a dramatik osobně, a které se letos uskutečnilo poprvé, směřuje k podpoře inscenování současné světové i domácí dramatiky u nás. Slovácké divadlo se i touto nominací zařadilo mezi několik českých scén, jejichž dramaturgie se vydává cestou objevování a nekonvenčních experimentů divadla aktuálních témat.

I když jsme nakonec ocenění nezískali – porota vyzvedla inscenaci Černé panny Dušana D. Pařízka v pražském Divadle Komedie – velmi si vážíme jak tohoto počinu, tak i samotné nominace. Kdo je Mark Ravenhil? Narozen 7. 7. 1966 v Haywards Heath v Anglii, patří mezi přední současné představitele britského dramatu. Jeho nejznámější dílo (a také prvotina) Shopping and Fucking (česky Nakupování a šoustání) je dnes považováno za jedno z nejpozoruhodnějších dramat 90. let minulého století, tzv. coolness dramatiky. Ravenhil kritizuje masovou konzumní kulturu a globální kapitalismus s jeho asociálním a kulturu potlačujícím mocensko-ekonomickým tlakem na svébytnost, jedinečnost a autenticitu. Jedním z častých témat jeho her je také homosexualita.
Z jeho dalších děl v českém překladu: Domeček pro buzničky u matky Kapavky, Bazén bez vody, Faust (Faust je mrtvý).