Dětské divadelní studio eSko

Od druhé poloviny letošního září začne fungovat dětské divadelní studio pod vedením lektorky Terezie Čermákové. Studio bude určeno školákům ve věku 6-10 let.
Talentové zkoušky proběhnou 10. června 2024 od 14.00 hod. ve Slováckém divadle.
Přihlášky posílejte do 4. 6. 2024 na e-mail: trcalkova@slovackedivadlo.cz...

V prostorách Malé scény bude od druhé poloviny září, každý čtvrtek odpoledne, probíhat dramaťák, ve kterém se děti budou postupně pomocí her a cvičení učit všemu, co k divadlu patří.
Rozvíjet se budou jejich herecké, pěvecké a pohybové dovednosti. Díky tomu si budou moci vyzkoušet, jaké je propojovat divadlo s hudbou, pohybem a tancem, a budou mít díky tomu komplexní umělecký zážitek.

Velká výhoda je, že se děti budou učit existovat přímo v divadelním prostředí a velký důraz bude kladen i na jejich individuální tvořivost a fantazii.
Na závěr školního roku 2024/2025 pak proběhne výstup, o jehož podobě se rozhodne v průběhu roku.

eSko povede lektorka Terezie Čermáková. Postupem času se budou děti v rámci hodin setkávat i s některými herci z divadla, kteří jim nabídnou zase jiný pohled na divadelní práci. Tím pádem bude výuka stále rozmanitá.

  • cena: 2 000 Kč/pololetí

A protože divadlo se musí pořádně zažít, děti, které budou naše nová "eSka", budou mít volný vstup na nedělní pohádkové předplatné!

 
Talentové zkoušky proběhnou v pondělí 10. června 2024 od 14.00 hod. přímo ve Slováckém divadle. Přihlášku je nutné podat elektronicky - zaslat na e-mail: trcalkova@slovackedivadlo.cz a to do 4. 6. 2024.
Připravte si básničku, písničku a pohodlné oblečení. Naopak strach - ten nechte doma, nepotřebujete ho. Není, čeho se bát!