Divácká anketa o nejlepší český divadelní plakát sezóny 2013/2014

Již před nějakým časem jsme byli požádáni o plakáty k našim inscenacím. A tak je pravidelně posíláme na adresu http://www.facebook.com/fixedtheatre. Přivítali jsme další možnost zviditelnit naši práci. Nyní můžeme dosáhnout ještě více – ale pouze s pomocí vás, našich diváků. Hlasujte v soutěži o nejlepší divadelní plakát sezóny 2013/2014!

Fixed Theatre, platforma pro současný evropský divadelní plakát, vyhlásila totiž diváckou anketu o nejlepší český divadelní plakát sezóny 2013/2014. Hlasování probíhá po celou dobu prázdnin prostým kliknutím "like" u příslušného plakátu na FB profilu, jehož adresa je uvedena výše.
Jen škoda, že jsme se o soutěži dozvěděli poměrně pozdě. Máte-li ale soutěžního ducha, chcete-li nás podpořit, nebo se prostě zapojit, zpestřete si prázdniny i takovouto oddechovou aktivitou!