Inscenaci KDY bude po válce čeká derniéra

Inscenaci Slováckého divadla KDY bude po válce čeká v prosinci derniéra. "Této pozoruhodné inscenaci, která vznikla přímo pro Slovácké divadlo a byla uvedena ve světové premiéře, se podařilo dosáhnout 30 repríz. Poslední představení proběhne 18. prosince," upřesnila manažerka divadla Jitka Honsová.

Autorskou koláž pro Slovácké divadlo napsaly dramaturgyně Iva Šulajová a režisérka Zoja Mikotová, která se ujala zároveň režie. Hra vycházející z autentických zápisků, dopisů a vzpomínek se věnovala tématu první světové války, a především příběhům žen a dětí, jež se často nedobrovolně staly, ze dne na den, hospodáři a živiteli rodiny či předčasně dospělými.

"Shromáždit podkladové materiály k napsání scénáře nebylo až tak těžké. Už k výročí roku 1914 bylo vydáno mnoho publikací mapujících tuto problematiku, je úžasné, že mnoha lidem není lhostejná tato doba. Patřím ke generaci, které byla podstata 1. světové války dezinterpretována, její rozsah i význam zamlčován. Její rozsah i dopad je tak rozsáhlý, a tak komplikovaný, že není možné jedinou inscenací vše obsáhnout. Doufám, že se nám však podařilo vyjádřit nelhostejnost, obdiv a lásku," uvedla režisérka Zoja Mikotová.

Téma hry režisérka spolu s dramaturgyní Ivou Šulajovou zpracovávala nejen s ohledem na Uherské Hradiště, ale celý kraj. "Chtěly jsme, aby naše koláž nebyla jen historickým obrazem toho, co bylo, ale aby promlouvala i k dnešnímu člověku. Pro sebe jsme si hru nazvaly jako emocionálně-surreálnou koláž," dodala Mikotová.

Inscenací se divadlo připojilo k loňským oslavám 100. výročí založení Československa.