Iva Šulajová: Je to velký úspěch a s tím jdoucí prestiž

Dnes hrajeme naposledy v této divadelní sezóně hru Cena facky aneb Gottwaldovy boty. Spolu s komedií, již uvádíme na Malé scéně - Fraška à la krab (krabaret), byla nominována na Cenu Marka Ravenhilla. Její vyhlášení pro tituly premiérované v roce 2014 proběhlo před týdnem. Zúčastnila se ho i dramaturgyně Slováckého divadla Iva Šulajová, které se dnes na onen večer ptáme…
(Na dnešní „Cenu facky“ volná místa ještě jsou, podívejte se SEM… Poslední vstupenky na „Frašku“ ve čtvrtek 25. 6. je možné si zajistit ZDE…)

Ivo, jaká vládla celému večeru atmosféra? Jak na tebe vše působilo?
Atmosféra byla velmi příjemná a přátelská. Předávání probíhalo v pražském divadle Disk, což je scéna DAMU. Bezprostředně po předávání jsme zhlédli inscenaci brněnského HaDivadla Vyhnání Gerty Schnirch, která, jakožto dramatizace prózy Kateřiny Tučkové, nemohla být zařazena do soutěže původních dramatických textů, ale byla oceněna tímto způsobem. Vzhledem k letošnímu 70. výročí od konce druhé světové války to byla navíc dobrá tematická volba. Slavnostní vyhlašování ceny tak proběhlo de facto v dekoraci k tomuto představení, která byla umístěna centrálně, zatímco my zúčastnění jsme seděli za všech stran kolem ní jako v aréně.

A jaké ohlasy jsi posbírala na naše dvě nominované inscenace?
Myslím, že přestože vítězný kožich Marka Ravenhilla (letos z dílny výtvarnice Kamily Polívkové) putoval nakonec do brněnského Buranteatru, jedno prvenství jsme přece jen zaznamenali. Z přihlášených 80 inscenací porota vybrala 10 a z těchto deseti jediné Slovácké divadlo mělo rovnou dvě nominace (Cena facky aneb Gottwaldovy boty, Fraška à la krab (krabaret)). 

Co vlastně znamená získání nebo i nominace na Cenu Marka Ravenhilla pro divadla? Co znamená nominace pro divadlo Slovácké? Prestiž? Nebo i něco dalšího?
Na Cenu Marka Ravenhilla bylo Slovácké divadlo nominováno už jednou, a to v roce 2010 za inscenaci Jiřího Honzírka Bambiland rakouské nositelky Nobelovy ceny Elfriede Jelinek. Letos jsme tedy z celkového počtu soutěžících textů a inscenaci získali dvě nominace. Určitě je to velký úspěch a s tím jdoucí prestiž. Slovácké divadlo je známé tím, že se nebojí inscenovat nové a netradiční dramatické texty a jejich kvalita bývá nezanedbatelná. Těší mě, že také díky tomuto jsme byli oslovení Centrem současné dramatiky ke spolupráci na rezidenčním projektu - projekt zaštiťující hru napsanou konkrétním autorem přímo "na tělo" pro konkrétní divadlo - tak vznikla naše Fraška à la krab (krabaret). V neposlední řadě mě velmi těší, že se nepotvrzují občasné stesky, že se v současnosti nepíší kvalitní divadelní hry. 80 inscenací her ne starších deseti let, inscenovaných po celé České republice, dává jednoznačnou odpověď, že dramatická literatura stále žije!


O Ceně Marka Ravenhilla


Je oceněním pro česká divadla za počin v oblasti inscenování současné dramatiky. Při výběru jsou zohledňovány inscenace textů, které vznikly v posledních 10 letech před příslušným udělením ceny. Oceněná inscenace je volena na základě konsensu členů Rady Ceny Marka Ravenhilla, kteří zohledňují symbiózu kvalitního textu a kvalitu jeho inscenování. Rada sleduje i výsledky autorské  či kolektivní tvorby, u nichž rozhoduje výsledný text a jeho přenositelnost mimo kontext konkrétní inscenace a poetiky divadla, pro nějž vznikal. Cena má podobu kožichu, osobně jej předává britský autor Mark Ravenhill. Vítěze vybírá nezávislá porota. Cena je součástí projektu Centrum současné dramatiky, který od roku 2010 realizuje Divadlo LETÍ. Letos byla udělena již popáté.