Iva Šulajová: „Na Duška se lze spolehnout“

Jsme v polovině procesu vzniku nové inscenace. Ibsenovo drama Nepřítel lidu vypráví o lékaři Stockmannovi, zakladateli úspěšných lázní, který zjistí, že se v lázních vyskytla choroba, která znečistila pitnou vodu a má tak na pacienty škodlivé účinky. Má Stockmann v zájmu prosperity lázeňského města mlčet?
Novinku ve Slováckém divadle režíruje Zdeněk Dušek. Premiéra proběhne v sobotu 9. dubna.
Důležitým členem tvůrčího týmu je i dramaturgyně Iva Šulajová. Co o připravovaném titulu prozradila?

Proč jste se rozhodli inscenovat Nepřítele lidu?
Ibsenův Nepřítel lidu je skvěle a velmi moderně napsaná hra, a přestože se odehrává v druhé polovině 19. století, její myšlenky nás oslovují stále. Skrze dějový motiv městských lázní, v nichž lázeňský lékař objeví závadnou a zdraví škodlivou vodu, v ní Ibsen tematizuje nakládání s pravdou. Různé pohledy na pravdu - z hlediska jednotlivce, či společnosti - jsou hlavním tématem hry. 

Nepřítel lidu je i dnes velmi aktuální…
Ošemetnost nakládání s něčím tak křehkým, jako je pravda, se ani v dnešní společnosti bohužel příliš nezměnila. Naopak, rozdílné interpretace, schopné zpochybnit téměř cokoliv, jsou dnes takříkajíc "in".

Jak se ti spolupracuje s režisérem Zdeňkem Duškem?
S režisérem Zdeňkem Duškem jsem již mohla spolupracovat na mnoha žánrech - komických (Svačinka generálů. Nájemníci), i řekněme společensko-psychologických (Očištění). Vždy to byla vynikající práce: pečlivá příprava, dokonalá znalost žánru, veliký cit pro jeviště a načasování situací a v neposlední řadě přesné a důsledné herecké vedení. Myslím, že všichni v souboru SD by potvrdili slova, že na režiséra Duška se lze bezvýhradně spolehnout. A rádi se s ním pouštějí na dobrodružnou výpravu, na jejímž začátku je dlouhé a důkladné čtení textu a na konci které je poctivá a herci oblíbená inscenace.