Jak přišla na svět divadelní cena Největší z pierotů

Nápad na divadelní cenu Největší z pierotů, kterou by odborná porota každoročně udělovala nejlepší inscenaci, herci a herečce Slováckého divadla, se zrodil v hlavě bývalého šéfredaktora Slováckých novin Jiřího Jilíka.

V roce 2014 Jiří JIlík napsal:

„Přemýšleli jsme nad tím, jak přispět vedle novinářské publicity ke zviditelnění Slováckého divadla, jak poukázat na hodnoty divadla, na jeho nezastupitelnou roli v kultuře města i celého regionu. Ve městě, jehož obyvatelé mají blízko nejen k divadlu, ale i k výtvarnému umění, nebylo daleko k nápadu nechat cenu každoročně vytvořit jiným výtvarným umělcem. Pak už zbýval jenom název ceny.

Tehdy jsem si vzpomněl na spisovatele Františka Kožíka a jeho nejslavnější román Největší z pierotů, věnovaný francouzskému mimovi českého původu Kašparu Debureauovi.

Oslovit Františka Kožíka nebyl problém, znali jsme se a jednou za pár let i krátce setkávali na Dolňáckých slavnostech v Hluku. S návrhem na udělování ceny souhlasil, ale z účasti na plese v roce 1996, kde byla poprvé udělována, se ze zdravotních důvodů omluvil.“

František Kožík: právník s duší básníka

Próza, poezie, historické a biografické romány, dramata, rozhlasové hry, filmové scénáře, ale i operní libreta nebo literaturu pro děti. To vše dokázal napsat František Kožík, významný český autor 20. století. Pod pseudonymem Jiří Žalman vystupoval i jako herec a autor písňových textů.

Narodil se 16. května 1909 v Uherském Brodě do rodiny soudce. Krátce studoval na reálném gymnáziu v Uherském Hradišti, maturoval v roce 1927 v Brně. Poté následoval příklad svého otce a v roce 1931 se stal doktorem práv, přidal si ale ještě studium dramatické konzervatoře a absolvoval v oboru režie a dramaturgie. V roce 1997 František Kožík zemřel.

Svůj nejznámější biografický román napsal hned na začátku spisovatelské kariéry, v roce 1939. Největší z pierotů pojednává o skutečném životě česko-francouzského mima a herce Jean-Baptisty (Kašpara) Deburaua, který se snaží proslavit ve Francii. Čím úspěšnější je však na scéně, tím nešťastnější je jeho soukromý život.

Letošní ceny odborné kritiky, které nesou pojmenování po nejslavnějším díle Františka Kožíka, budou uděleny na divadelním plese 14. března.