KRÁSNÉ VÁNOCE!

PŘEJEME  VÁM 

K
RÁSNÉ  PROŽITÍ 

V
ÁNOČNÍCH  SVÁTKŮ!

VAŠE
  SLOVÁCKÉ  DIVADLO