Než se stanete zdravotním klaunem…

Stát se zdravotním klaunem ale není jen tak. Pavel Šupina prozrazuje, co všechno musel absolvovat.

Pavel Šupina střídá hereckou a klaunskou roli

„Nejdříve pošlete životopis a motivační dopis, pak vás pozvou a vy musíte úspěšně projít třemi koly výběrového řízení. Potom jsem absolvovat devět hodin náhledů klauniád jako pozorovatel, devět hodin jsem se jich účastnil jako třetí klaun,“ vyjmenovává.

Tím to ale zdaleka nekončí.

„V průběhu pěti let musím dokončit certifikaci, která se skládá z různých kompetencí. Ty budu plnit účastí na národních i mezinárodních seminářích a workshopech, kde se budu vzdělávat v různých oblastech, například klaunské řemeslo, psychologie, komunikace s médii, zdravotnictví a podobně. Dále se také budu setkávat s dalšími klauny na regionálních, národních i mezinárodních setkáních a samozřejmě se držet v kondici pravidelnými klauniádami či dalšími projekty v nemocnicích,“ dodává novopečený klaun.