Noste roušky, apelují herci

„Já chráním tebe a ty chráníš mě,“ vzkazují herci divákům a vyzývají, aby se nestyděli ochranné pomůcky nosit. I když je to dnes už povinnost, někteří se jí stále snaží vyhýbat.

„Teď není čas na hrdinství. Když jsem byla začátkem týdne v obchodě, měla jsem roušku jako jediná. Paní za mnou koulela očima a vesele si pokašlávala. Tak to už je nezodpovědné a ti lidé, kteří všechno berou na lehkou váhu, jsou pro mě obyčejní zbabělci,“ říká v rozčílení herečka Petra Staňková.

„Roušky jsou nezbytnost, nebojte se je mít na obličeji,“ přidal se k herečce její kolega Martin Hudec a na divadelním Facebooku šel příkladem mezi prvními. Každý den se k němu přidávají ostatní herci, ať už jde o Terezu Hrabalovou, Terezu Novotnou, Davida Vaculíka a další.