Nový pořad Čaj před pátou s Blankou Rašticovou a Davidem Vacke

Region Slovácko, Cafe 21, Slovácké divadlo a Slovácké muzeum připravily k 760. výročí vydání tzv. zakládací listiny města v roce 2017 cyklus besed z historie města nazvaný Čaj před pátou, v rámci kterých každý měsíc historička Blanka Rašticová ve spolupráci s našim hercem Davidem Vacke a pozvanými hosty budou vyprávět o zajímavých událostech Uherského Hradiště...

"Město Uherské Hradiště v letošním roce slaví 760. výročí založení města. Přemýšleli jsme, jakým způsobem se do oslav zapojit a při jednom přátelském posezení s lidmi z Regionu Slovácko nás napadlo využít krásných prostor Jezuitské koleje a vytvořit sérii pořadů spjatých s historií města. Proto jsme společně oslovili i člověka v historii města kovaného, paní Blanku Rašticovou ze Slováckého muzea. Té se nápad líbil a vzniklo z toho krásné spojení tří organizací, které se podílejí na vzniku odpoledních besed v Cafe 21," prozrazuje o projektu manažerka divadla Jitka Honsová a pokračuje: "Slovácké divadlo je pevně spjato s městem Uherské Hradiště, přispět tak k oslavám výročí založení města nám tak přišlo logické. Vždyť působíme na jeho území a bez jeho podpory by ani provoz jednosouborového divadla nebyl prakticky možný." 

Pořad Čaj před pátou bude probíhat jedenkrát měsíčně od února do října vždy od 16:30 hodin v kavárně Cafe 21. 

První beseda se uskuteční ve čtvrtek 23. února v 16:30 hodin a nese název "Příběh našeho města aneb Kterak bylo založeno Přemyslem Otakarem II. z boží milosti králem českým..." 

Pokud budete mít o besedu zájem, doporučujeme vám si předem zakoupit místenky v Městském informačním centru Uh. Hradiště, jelikož je kapacita kavárny Cafe 21 omezena. Cena vstupenky je 50 Kč a je v ní zahrnut čaj nebo káva.