Podle Reflexu je naše „Cena facky“ nejsilnějším divadelním zážitkem roku v ČR!

Zdá se, že naše inscenace textu dramatika Karla Steigerwalda Cena facky aneb Gottwaldovy boty v režii Břetislava Rychlíka oslovuje laickou i odbornou veřejnost v celorepublikovém měřítku. A že se stala pro kulturní reflexi celonárodních dějů a procesů cennou výpovědí o stavu společnosti, o jejích proměnách. Chtělo by se dokonce říci výjimečnou výpovědí. Nasvědčují tomu zmínky o tomto díle ve dvou textech rekapitulujících hlavní události v české kultuře v roce 2014. Oba naši Cenu facky zmiňují. Magazín Lidových novin a časopis Reflex…

Jana Machalická začíná svůj článek s názvem Dobrá zpráva z ústecké vzpoury větou: „Pokud jde o umělecké výsledky českého divadla v uplynulém roce, určitě je z čeho vybírat. Uvedlo se několik zajímavých původních her (třeba Steigerwaldova Cena facky nebo Zelenkův Job interview).“ - Magazín Pátek LN č. 50 z 12. prosince 2014, str. 44.
To časopis Reflex, vánoční dvojčíslo 51/52, 18. prosince 2014, str.80 – 85, věnuje mezi jinými naší Ceně facky hned celý odstavec (na str. 85) včetně fotografie (str. 80). Text má název Tonda Blaník versus zbytek světa a podtitul Nejpozoruhodnější kulturní události roku 2014 podle Reflexu:


STEIGERWALD V HRADIŠTI


„Jednoznačně nejsilnějším diva­delním zážitkem byla Cena facky aneb Gottwaldovy boty ve Slovác­kém divadle v Uherském Hradiš­ti. Premiéra v červnu, ta pražská v listopadu v La Fabrice. Pokud literáti sní o velkém, postlistopadovém, společenském románu a divadelníci o současném velkém dramatu, pak je autor hry Karel Steigerwald nejblíže zásahu do čer­ného. Třeba dodat, že se dramatik zastřeloval pětadvacet let, takže ona trefa není záblesk z čistého nebe. Autor hře ironicky přezdívá cimbálmuzikál, ve skutečnosti se nehraje o nic menšího než o ne­schopnost českého národa, i v jeho slovácké esenci, vyrovnat se s dě­dictvím bestiality komunismu. Vznik hry inspiroval slovácký ro­dák Břetislav Rychlík a svou režií umocnil její potenciál. Herecký soubor Slováckého divadla je zce­la mimořádný a za tuto inscenaci by mu patřilo nepsané uznání: za­sloužil se o vzkříšení a sebereflexi paměti národa.“


Na večerní uvedení ceněné inscenace si však diváci v Uherském Hradišti budou muset nějaký čas počkat. Hráli jsme ji často pro předplatitelské skupiny, ale nyní se vše soustředí na dokončení dvou nových titulů (Studna světců má premiéru 17. ledna, komedie Sám na dva šéfy pak 7. února). Cena facky do té doby v herním plánu zařazená není. Začátkem ledna zveřejníme podrobný únorový plán představení a ty březnové večery, v nichž je možné k nám zavítat i bez předplatného. Máte-li zájem vidět Cenu facky aneb Gottwaldovy boty, sledujte naše webové stránky a informace o její další repríze vám neunikne!