Pohřešované

V tomto týdnu dvakrát na Malé scéně uvádíme hru Pohřešované, dnes a ve čtvrtek, pokaždé od 18.00 hodin. Využíváme této příležitosti k připomenutí našim předplatitelům, že při návštěvě naší inscenace na Malé scéně jim předplatné přináší bonus v podobě 25%ní slevy ze vstupného. Pohřešované měly v našem alternativním prostoru premiéru počátkem listopadu loňského roku. Další premiéru na Malé scéně (světovou) předpokládáme již koncem letošního května. Dnes ale ještě k Pohřešovaným (v originálu „Missing“)…

Africká dramatička Reza de Wet svou komorní hru žánrově rozprostřela mezi psychologické drama, baladu a detektivku. Nevšední příběh tří žen (matky, dcery a staropanenské učitelky tělocviku) se odehrává ve více či méně reálné kulise strachu z neznámého únosce nezletilých dívek. Na obranu jim přichází slepý konstábl, jehož zrakový handicap je ve vyšetřovacích metodách nahrazen zejména čichem. Uvědomíme-li si, čím se dvě z dotyčných žen živí, šijí totiž pytle, které plní všudypřítomnou mrvou, je to moment až komický. Právě téma pohřešované svobody, jež může stát za mizením dívek z tohoto neutěšeného prostředí jakési bezejmenné zapadlé vesnice, se hrou táhne jako červená nit. Zbývá však zodpovědět mnohé další otázky: kam zmizel „opičí muž“?, kdo je utajovaný muž z půdy? ad.
V režii hostujícího Petra Mašky mohou diváci z velmi těsné blízkosti komorního hereckého prostoru sledovat Irenu Vackovou, Kláru Vojtkovou, Jitku Joskovou, Tomáše Šulaje a Štěpána Goiše.
Kromě dvou repríz v tomto týdnu je nejbližší další plánována na Malé scéně ve čtvrtek 13. března od 18.00 hodin.