Přání dvou ředitelů do roku 2015

Začal nový rok s označením 2015. Jistě před nás všechny postaví velké množství výzev. Jakými největšími projde Slovácké divadlo, je již dlouho jasné. Sedmdesátými narozeninami a změnou ve vedení. Již dnes máme dva ředitele - výkonného a druhého "v přípravě". Co jeden i druhý přejí Slováckému divadlu, našim divákům, zaměstnancům divadla, jeden druhému a sami sobě do roku 2015? Dozvíte se v jejich odpovědích na následující otázky. První slova Mgr. Igora Stránského a MgA. Michala Zetela, Ph.D. divákům a příznivcům Slováckého divadla v roce 2015...

Michal Zetel            Igor Stránský

Co přejete do roku 2015 Slováckému divadlu?
IS: 10.10.2015 oslaví Slovácké divadlo své sedmdesátiny. Přeji divadlu další plodné a úspěšné roky a stále plné hlediště spokojených diváků.

MZ:
Slováckému divadlu přeji do roku 2015 co nejvíce výzev, dosud se s nimi vždy vypořádalo na výbornou a výzva většinou znamená změnu. A jen to, co se mění, žije.

Co přejete našim divákům?
IS: Našim věrným divákům přeji, aby s radostí a důvěrou očekávali každou novou premiéru, aby i nadále panovala pohoda mezi jevištěm a hledištěm, aby každá návštěva ve „Slováckém“ byla hlubokým zážitkem.

MZ:
Divákům Slováckého divadla přeji zajímavý (obvykle zde bývá spokojený, ale záměrně píši zajímavý) život, jehož nezbytnou součástí bude naše divadlo.

Co přejete zaměstnancům Slováckého divadla?
IS: Zdraví, pohodu a co nejvíce originálních tvůrčích nápadů.

MZ:
Zaměstnancům Slováckého divadla přeji, aby si veřejnost nadále uvědomovala, jak výjimečnou práci odvádějí. A pokud si to uvědomovat nebude, tak tolik smysluplné práce, aby jim to bylo jedno.

Co přejete jeden druhému?
IS: Aby měl nový ředitel co nejvíce práce umělecké a co nejméně práce ředitelské…

MZ:
Váženému panu řediteli Stránskému přeji, aby nikdy nezalitoval, že divadlo předává do mých rukou.

Co si přejete pro sebe?
IS: Moc bych si přál, aby mi vydrželo zdraví a stále mě to ještě myslelo, abych mohl na jevištích vytvářet další inscenace. Divadlo je můj svět, moje životní láska a té bych se zbavoval s těžkým srdcem.

MZ:
Abych dostal, co si nejen po právu zasloužím.