Přes ploty na vlnách Českého rozhlasu: Možnosti a meze dialogu

"Podobně jako je knižně vydaná e-mailová komunikace Fedora Gála a Matěje dokumentem o rozhovoru dvou názorově zcela odlišných lidí, je divadelní inscenace Přes ploty uváděná Slováckým divadlem v Uherském Hradišti v režii Michala Skočovského divadelním dokumentem o možnostech a mezích rozhovoru. Poukazuje také na fakt, že pro pochopení názorů zcela opačných je nutné překročit svou povýšenost nad těmi, s jejichž pohledem na svět nesouhlasíme, nebo s nimiž se neztotožňujeme," píše ve své reflexi inscenace Přes ploty pro Český rozhlas Vltava Veronika Štefanová. Zhodnocení dokudramatu režiséra Michala Skočovského si můžete přečíst a poslechnout přímo zde.