ROZHOVOR: Irena Černíčková o Dobročinném bazaru a koncertu

Už tuto neděli se ve Slováckém divadle uskuteční v pořadí třetí Dobročinný bazar a koncert, jehož smyslem je pomoci těm, kteří to nejvíc potřebují. Výtěžek letošní akce je určen pečovatelským zařízením pro seniory pod Charitou Uherské Hradiště. Podrobnosti v rozhovoru přiblížila hlavní koordinátorka akce Irena Černíčková.

Ireno, co vás přivedlo na nápad pořádat charitativní bazary?
Prvním momentem pro mě byla spoluúčast (jako klavíristky) na Bazaru v mokré čtvrti, který dlouhá léta v Praze pořádaly Táňa Vilhelmová a Aňa Geislerová. Princip, který realizujeme v současnosti ve Slováckém divadle, je touto akcí výrazně inspirovaný. Obecně mám za to, že tam, kde se koncentruje větší množství lidí (Slovácké divadlo spolu se všemi svými příznivci), je obrovský potenciál k tomu, aby se pomáhalo. Vždy jsou lidé, kteří chtějí někomu ulehčit nějakou tíživou situaci, a vždy jsou lidé, kteří v takovéto těžké situaci jsou. Tato fakta se nemění. Jde jen o to obě tyto skupiny co nejpřirozeněji propojit a mám dojem, že ve Slováckém divadle se to velmi daří.

Dobročinný bazar ve spolupráci se Slováckým divadlem pořádáte již potřetí. Chystáte nějakou změnu oproti předešlým ročníkům?
Celkové organizační schéma zůstává naprosto stejné, jako v minulých ročnících. Mění se pouze to, komu budeme pomáhat a samozřejmě jsem i jemně obměnila dramaturgii večerního koncertu.

Jakým způsobem se může kdokoliv zapojit?
Těch možností je hned několik. Lidé nám mohou den před bazárkem přinést cokoliv, co jsou ochotni postrádat a myslí si, že by to mohlo potěšit i někoho dalšího. Přijímáme všechny dary kromě oblečení. Dále mohou lidé akci podpořit tím, že si 4. prosince odpoledne přijdou na bazárek něco koupit. Ve foyer divadla budou herci prodávat den před tím vybrané dárečky a podotýkám, že nic neceníme – cenu si určuje kupující. Báze dobrovolnosti je zde opravdu všudypřítomná.

Pro koho je výtěžek letošní akce určen?
V letošním roce jsme se rozhodli finanční výtěžek věnovat do oblasti zdravotně handicapovaných seniorů, kteří jsou již odkázáni na zdravotnickou péči. Konkrétně penízky poputují do pečovatelských zařízení pro seniory v Boršicích a Hluku. To ovšem není vše. Ráda bych zdůraznila, že všechny věci, které neprodáme, si druhý den přebírá Charita Uherské Hradiště, jejíž pracovníci rozdělí všechny dary do nejrůznějších zařízení, která tato instituce spravuje. Každá darovaná věc si tedy najde své místo, kde někomu pomůže nebo udělá radost.

Na koho se můžou návštěvníci těšit?
Na většinu hereckého souboru v roli prodávajících. (úsměv) Pro ještě krásnější atmosféru nám pak přijdou na odpolední bazárek zahrát, zazpívat a zatančit děti z folklorního souboru Hradišťánek.

I tentokrát bude součástí Dobročinného bazaru koncert. Co o něm můžete prozradit?
Opět jsem pozvala své přátelé z hudebního, tanečního i hereckého světa, kteří jsou s Hradištěm srostlí a kteří divákům chystají nádhernou mozaiku nejrůznějších kousků umění. Například taneční soubor Hradišťan, Rabi Gabi, Štěpán Urban, Kristýna Daňhelová, Peťa Gablas, Jirka Pospíchal, Kuba Tomala a Viva la Musica, dětský folklorní soubor Hradišťánek, David Macháček, Jarmila Krystoňová či má maličkost.

Letos jste obdržela Cenu Ď za svou charitativní aktivitu. Co to pro vás znamená?
Ta cena je velmi důležitá již ze své podstaty - mám tím na mysli to, že je skvělé, že se kolegium již šestnáct let schází, aby zhodnotilo všechny nominace, kterých letos bylo něco přes 300, a jasně tím dává signál, že se v naší zemi nezištné dobro registruje a podporuje. Proto je důležité, aby tento vzkaz a poděkování dostali všichni, kteří se na Bazaru podíleli a pomohli mi mou myšlenku dobrého skutku přeměnit v realitu. Pro mě osobně je to další z mnoha impulsů, proč takové akce pořádám, protože, ač již vím, že osobní a vnitřní motivace je ta nejpodstatnější, takovýmto oceněním se chuť do další pomoci ještě umocňuje.

Vstupenky na večerní koncert, který se uskuteční v neděli 4. prosince od 19.00 hod., si můžete zakoupit ZDE...