Slovácké divadlo opět zavítá na mezinárodní divadelní festival Setkání Stretnutie

Slovácké divadlo bude letos opět hostem mezinárodního divadelního festivalu Setkání Stretnutie. Na prestižní přehlídce uvede dokumentární drama Přes ploty. Třiadvacátý ročník česko-slovenského divadelního festivalu, který pořádá Městské divadlo Zlín, se uskuteční ve dnech 14. – 19. května.

Jedinečná hra Přes ploty, kterou Slovácké divadlo uvedlo na začátku letošního roku ve světové premiéře, vznikla jako jevištní adaptace knihy známého slovenského sociologa, dokumentaristy a publicisty Fedora Gála a mladého národního socialisty, anonyma Matěje. Mírně kontroverzní hru, která je unikátním dokumentem možností a mezí toho, jak jsou si dva zcela odlišní lidé schopni porozumět, se souborem nastudoval režisér a spoluautor dramatizace Michal Skočovský.

Česko-slovenský divadelní festival Setkání Stretnutie se zaměřuje na konfrontaci současné inscenační tvorby v Čechách a na Slovensku. Cílem festivalu je upozornit na aktivní vztahy českých a slovenských divadel a divadelníků, tvůrčích týmů, ukázat výsledky vzájemné spolupráce, vyvolat diskusi o vzájemném dialogu české a slovenské divadelní kultury. 

Důraz klade na tzv. československou stopu, provázanost českých a slovenských tvůrců, vzájemné inspirování a svou pozornost směřuje především k autorské dramaturgii a uvádění původních dramatických novinek.

V loňském roce zde Slovácké divadlo uvedlo černou komedii Večer na psích dostizích v režii Michala Zetela.