Světový den divadla pro děti a mládež

Na pátek 20. března připadl Světový den divadla pro děti a mládež. Slaví se po celém světě jako výraz podpory dětí a mládeže a uznání jejich práv na umělecké a kulturní obohacení zejména prostřednictvím divadelní kultury. 

"My slavíme Světový den divadla pro děti a mládež každou sezónu," říká herec a mluvčí divadla Josef Kubáník. "A to tím, že pro ně připravujeme pohádkové předplatné, předplatné Junior a žákovské i studentské předplatné. I dramaturgický plán vždycky stavíme tak, aby si u nás přišly na své děti každého věku," dodává mluvčí.

Slovácké divadlo taky pravidelně připravuje autorské pohádky, naposledy třeba krásný a úspšěný muzikál Anička a bylinkové kouzlo.

"Dětská a mládežnická představení pak v průběhu sezóny dolňujeme hosty, kolegy z jiných divadel a jejich povedenými inscenacemi," říká Josef Kubáník.