Ve Slováckém divadle vrcholí přípravy Festivalu svobody

Zahlédli jste-li v posledních dnech některé ze zaměstnanců Slováckého divadla procházet se zadumaně po Mariánském náměstí, zkoumat výšku stromů, dopravních cedulí či umístění nosičů na kola, vězte, že to vrcholí přípravy na "divadelnickou" část Festivalu svobody, připomínky 30. výročí od sametové revoluce.

"Věšíme fotografie na Malé scéně, instalujeme výstavu do horního foyer hlavní scény, proměňujeme se tu v Platóna, tu v Rousseaua na scénické čtení hry Hostina filosofů, probíráme se archivními fotografiemi a vybíráme ty nejpřiléhavější protestsongy. Čeká nás pestrý program od slam poetry přes filmové promítání, besedy, scénické čtení, výstavy až po velké finále celého festivalu, kterým je vzpomínkový happening začínající symbolicky 17. listopadu v 17:17 na Mariánském náměstí," upřesňuje dramaturgyně Slováckého divadla Markéta Špetíková.

Z programu Festivalu svobody:

Svobodná slam poetry

23. 10. v 19:00 na Malé scéně Slováckého divadla. Účinkují mistři ve slam poetry: Ondřej Hrabal, Dr. Filipitch, Anatol Svahilec, Tukan. Během večera proběhne vernisáž výstavy studentů hradišťského gymnázia. Vstupné: 200,- Kč

Tady Havel, slyšíte mě?

30. 10. ve 20:00 v Kině Hvězda. Prezentace nového filmu režiséra Petra Jančárka spojená s debatou s tvůrcem. Moderuje herec Josef Kubáník. Vstupné: dobrovolné

30 let svobody

13. 11. v 19:00 na Malé scéně Slováckého divadla. Debata s dokumentaristou Adamem Drdou a soudcem Vojtěchem Šimíčkem o polistopadovém vývoji demokracie u nás. Vstupné: zdarma

Beseda s pamětníky listopadu ´89 a představení publikace Sametová revoluce v Uherském Hradišti

11. 11. 2019 v 17:00 ve Velkém sále Reduty. Hosty budou Igor Stránský, Vladimír Salčák, Ladislav Šupka, Jan Gogola, Michal Stránský. Debatu doprovodí herec Pavel Hromádka písněmi Karla Kryla. Vstupné: zdarma

Scénické čtení textu Vladimíra Čermáka Hostina filosofů

12. 11. 2019 v 19:00 na Malé scéně Slováckého divadla Rozhovor myslitelů napříč staletími o tom, jaký je člověk, co je dobro a zlo, co znamená svoboda a demokracie. Účinkují herci Slováckého divadla. Vstupné: zdarma

Vzpomínkový happening na Mariánském náměstí

17. 11. 2019 v 17:17. Účinkují herci Slováckého divadla. Vstupné: zdarma

Z historie Festivalu svobody

Festival svobody v roce 2016 založili organizátoři pražských akcí. Ještě v tomtéž roce je oslovili z dalších měst a Festival svobody tak v roce 2018 propojil akce v 45 městech napříč republikou. Organizátoři usilují o posilování vztahů mezi občany. Jejich cílem je vyvolat konstruktivní diskuzi o aktuálních problémech, dlouhodobém směřování naší země, připomínat klíčové momenty z naší historie a povzbudit občanskou angažovanost obyvatel.

Manifest Festivalu svobody 2019

"Díky za svobodu! Čím více jí užíváme, tím více jsme lidmi. Její skutečnou hodnotu pochopíme, teprve když ji ztratíme.

Co je svoboda slova, pochopil v sedmdesátých letech čistič výloh, který pro přátele opsal báseň Jaroslava Seiferta – a přišli si pro něho pánové z StB. Co je svoboda pohybu, si uvědomil malý chlapec, jehož rodiče zůstali v zahraničí a státní orgány mu umožnily setkat se s nimi až po deseti letech. Co je svoboda shromažďování, vtloukli esenbáci obušky do hlavy skupině mladých lidí, kteří se sešli, aby dali najevo nesouhlas se zbytečným kácením stromů…

A proč to připomínáme? Abychom nezapomněli, jakou hodnotu má svoboda, a abychom o ni nepřišli.
Svoboda! Už 30 let tu voní a my si užíváme její plody: máme svobodu slova a volný přístup k informacím, můžeme volně měnit povolání, podnikat, cestovat, zakládat spolky, dělat umění, vyznávat boha podle osobního přesvědčení a mnoho dalšího.

I dnes, v období oslav 30 let svobody, jsme ale znepokojeni tím, co se děje u nás i v zahraničí. Obáváme se, abychom nezodpovědným chováním o svobodu nepřišli anebo si nenávratně nezničili přírodu.

Chceme-li žít ve svobodě, radosti a poctivosti, musíme je okolo sebe pěstovat – doma, mezi přáteli, ve svém městě i v politice. Spojuje nás láska ke svobodě a úcta k těm, kteří se v minulosti za svobodu zasadili.
17. listopadu se proto sejdeme v ulicích, na náměstích i dalších místech, abychom poděkovali za možnost ve svobodě žít.

Sláva svobodě! Sláva všem svobodným lidem dobré vůle!

Sejdeme se 17. listopadu na Festivalu svobody."