Vzpomínka na bývalého ředitele divadla Svatopluka Bimku

Před několika dny zemřel bývalý ředitel Slováckého divadla Svatopluk Bimka. Uherskohradišťské scéně šéfoval v letech 1974 až 1980. Na fotografii  stojí s klarinetem vzadu čtvrtý zprava.

PhDr. Svatopluk Bimka

* 6.11.1936 Vracov (okr. Hodonín)

Byl vedoucím kulturním pracovníkem a dlouholetým členem souboru Hradišťan. Vzdělání získal na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor hudební věda.

Svatopluk Bimka je autor hudby k filmům Hra na krále, Dědáček a Žert. Své početné studie o lidové písni, hudbě a lidovém umění, sběratelích písní (zvláště o Aloisi Doufalíkovi) publikoval ve Zprávách Muzea J. A. Komenského a ve sborníku Studia Comeniana et historica. Recenze koncertů zveřejňoval na stránkách Rovnosti a Slovácké jiskry.

Za svůj život byl odborným pracovníkem Okresního archivu Uherské Hradiště, pracovníkem Muzea J. A. Komenského Uherský Brod nebo ředitelem Muzea J. A. Komenského Uherský Brod. V období 1.4.1974 – 30.9.1980 byl ředitelem Slováckého divadla.

Pozdější ředitel Slováckého divadla Igor Stránský zmínil Svatopluka Bimku ve Slováckém deníku v roce 2011 takto:

Když vzpomenete na sedmdesátá léta, na zlé normalizační časy - jak byste to období charakterizoval?

Já musím říct, že zlé časy se nás ve Slováckém divadle v 70. letech téměř nedotkly.  My jsme tady v Uherském Hradišti byli trochu uzavření a docent Hynšt si tady mohl dělat hodně věcí, které by jinde nešly. Šéfem strany v divadle byla vynikající herečka paní Šedová a ta nepřipustila, aby se tady kádrovalo. Takže jediná věc, kterou si pamatuji ze 70. let, že neprošla a tvrdě narazila bylo, když ředitel Svatopluk Bimka, ve spolupráci s Milošem Hynštem, měl snahu dostat do angažmá Vlastu Chramostovou. To bylo poprvé, když tady bolševik rázně zakročil. Ale jinak se tady dalo dělat běžně divadlo, které politiku někdy i ostře trefovalo tak zvaně mezi řádky. A když tu třeba dělal Přemysl Rut kabarety – vždy to nějakým způsobem prošlo. Horší to bylo v osmdesátých letech, to přicházeli daleko horší korytáři... a ti se stali skoro majiteli strany.