Za rok 2013 jsme nasbírali pět nominací na Ceny Alfréda Radoka

Nedávno byl ukončen proces nominací na Ceny Thálie jejich předáním. I Slovácké divadlo mělo svá želízka v ohni díky inscenaci Nora v režii Martina Františáka a dvěma hlavním přestavitelům – Tereze Novotné a Tomáši Šulajovi. Tereza postoupila do nejužšího finálového výběru, Tomáš do širší nominace. V tom samém období se ke svému konci blížilo i vyhlášení Cen Alfréda Radoka. I zde jsou důležité nominace (není-li nominace, není ani účast a naděje na získání ocenění a vlastně to znamená, že se o daném výkonu či díle širší veřejnost, odborná i laická, nedozví). Jsme rádi, že Slovácké divadlo skrze osobnosti či inscenace pravidelně nominováno bývá. To znamená, že je s námi počítáno. Přečtěte si více o tom, koho a čeho si divadelní kritici ve Slováckém divadle všimli, více o Cenách Alfréda Radoka i čím se liší toto ocenění od Cen Thálie…

Ceny Alfréda Radoka jsou výročním oceněním divadelních kritiků za umělecké výkony, nejstarším ze všech udělovaných v České republice za umělecké počiny v oboru divadla. Hlavní a nejstarší kategorie (cena kritiky pro inscenaci roku) byla poprvé udělena za rok 1992. Dalšími kategoriemi zpravidla bývají: nejlepší ženský herecký výkon, nejlepší mužský herecký výkon, divadlo roku, nejlepší původní česká hra, nejlepší scénografie, nejlepší hudba, talent roku. Ceny v inscenačních kategoriích jsou udělovány na základě hlasování kritiků oslovených časopisem Svět a divadlo. Každý kritik může dát až tři nominace v každé z kategorií. Vítěz je vyhlášen na základě prostého součtu hlasů v jednotlivých kategoriích. Vzhledem k tomu, jak málo se divadelní kritici věnují sledování práce Slováckého divadla (vidí naše inscenace, pokud s nimi přijedeme do Prahy nebo na některém divadelním festivalu, ale do Uherského Hradiště přijíždějí jen velmi sporadicky), je již samotná nominace úspěchem. Za rok 2013 jsme nasbírali pět nominací: za herecké výkony Tomáš Šulaj a Klára Vojtková, za originální výpravu ke hře Lucerna scénografka Eva Jiřikovská, za hudbu k této inscenaci Jiří Pavlica a pátou nominaci získala inscenace Nora v režii Martina Františáka. Ankety časopisu Svět a divadlo se zúčastnilo 75 kritiků.
Výstižná je charakteristika Cen Alfréda Radoka z úst děkanky DAMU, dřívější ředitelky Divadla Na zábradlí MgA. Mgr. Doubravky Svobodové:
"Každoroční ceny divadelních kritiků jsou pro divadelníky nejen prestižní záležitostí ale i jistou mírou evaluace jejich tvorby. Na rozdíl od cen Thálie (které se důsledně zaměřují na výkonné umělce) šíře udělovaných cen zahrnuje celou škálu divadelní tvorby. Pro divadla i umělce jsou nejen ocenění, ale již samotná nominace potvrzením nastoupené cesty a mnohdy otvírá další možnosti tvorby či fundraisingu. V případě umělců cena i nominace často generuje nabídky účasti na dalších zajímavých projektech, edukační činnosti, příliv stážistů atd. Velmi se proto přimlouvám, aby výroční ceny zůstaly zachovány!“

(Čerpáno z Tiskové zprávy Nominace na Ceny Alfréda Radoka za rok 2013.)