Začali jsme zkoušet inscenaci Platonov - Ztratil Hospodin trpělivost?