Rodina Tótů

István Örkény

Major: „Když dáme lidskému mozku volnost, stane se rychle hříčkou vlastních myšlenek.“

Do domu rodiny Tótů žijící v zapadlé severomaďarské vesničce přijíždí z fronty na zotavenou Major, nadřízený Tótovic syna Julia. Celá rodina spatřuje v návštěvě vidinu budoucích výsad pro syna, a tak se snaží Majorovi zalíbit a všemožně vyjít vstříc jeho kuriózně kladeným požadavkům (eliminace nejrůznějších zápachů, šumů a zvuků a jiných běžných životních vjemů), byť je to stojí mnoho sebezapření. Již záhy po příjezdu se totiž projevuje Majorova pošramocená nervová soustava a autoritativní povaha, pod jejímž despotický vlivem manželé Tótovi postupně degenerují a ztrácejí svobodnou vůli...

Sarkastická tragikomedie s vynikajícími hereckými příležitostmi, kterou významný maďarský dramatik István Örkény napsal v polovině šedesátých let 20. století (nejprve jako scénář a později jako drama), je groteskním zobrazením skutečnosti a obranou humánních hodnot proti odcizení a absurditě života. Skrze humor bojuje s omezující představou, že svět je třeba dostat do předem vymyšleného modelu a svobodný život lze zavřít do nějaké „škatule“. Komedii, jež byla v Maďarsku také úspěšně zfilmována i adaptována pro rozhlas a v Paříži získala Le Prix de l’Humour noir, lze snad pro českého diváka nazvat též jakousi maďarskou „hrabalovštinou“.

FOTOGALERIE:     Zahajovací zkouška     Ze zákulisí     Po premiéře 

ano

Inscenace

Termíny představení: