Falešné našeptávání

Pierre de Marivaux
Dorant se zamiluje do Araminty. Jak ale prověřit její city a vzbudit v ní náklonnost? Bude potřeba složité milostné intriky, kterou mistrně nastraží Dorantův sluha Dubois. Pod záminkou uchazeče o pracovní místo se tak Dorant dostane do domu své vyvolené. Překoná ale nástrahy vlastního strýce Remyho, který, o Dorantových citech nic netuše, chce svého synovce bohatě oženit s vybranou nevěstou? Odrazí výpad Aramintina ženicha s hraběcím titulem, i nepřátelství její matky paní Argantové? A hlavně, podaří se mu nakonec získat srdce vyvolené Araminty?
Komedie Pierra de Marivauxe, jež patří po komediích Moliérových a Beaumarchaisových do nejživější součásti francouzského klasického veseloherního repertoáru, čerpají svůj materiál z citového konfliktu, v němž si láska proráží cestu často buď proti vůli, nebo i bez vědomí milujících. K tomu účelu je zde vždy zalidněno dobrými lidmi, obklopeno atmosférou pohody a zápletka - vedena s využitím oblíbených fraškovitých motivů přestrojení a záměn - končí vždy kladně. Jak sám autor říká, "vypozoroval v lidských srdcích rozmanitá hnízdečka, v nichž se může láska skrývat, když se bojí ukázat", a každá z jeho komedií má za účel vyvést ji z jednoho z těch hnízdeček. Nejznámější z jeho komedií Hra lásky a náhody se úspěšně hrála také ve Slováckém divadle (1993). 
Inscenace byla v České republice hrána zatím pouze jednou a Slovácké divadlo ji nyní přináší ve zbrusu novém překladu Daniely Jobertové a režii Radovana Lipuse.
 
FOTOGALERIE:     Zahajovací zkouška    Ze zákulisí     Po premiéře
 
ano

Inscenace

Termíny představení: