Válka s Mloky

Karel Čapek

Původní dramatizace slavného románu klasické moderní literatury. Zatímco Karel Čapek psal „své“ mloky za bezprostředního ohrožení nacismem, v předvečer druhé světové války (román vyšel poprvé roku 1936), my akcentujeme téma nenasytnosti a kořistnictví, které ničí lidskou civilizaci. Téma lidské zpupnosti a pokrytectví, lhostejnosti a necitelnosti – to je co nás zaujalo na Čapkově látce. Vše začíná jen tak lehce z banality a původně i z altruismu, nit tragických dějů se odvíjí snadno a bez zájmu veřejnosti, vlastně je to i komické... A do toho naše česká idyla – vždyť moře nemáme, tak jaké ohrožení?! V jevištní adaptaci chceme vést paralelu se současností a možná i překvapivě se bude děj odehrávat v Uherském Hradišti v nedávné minulosti. Budeme chladně přihlížet vlastnímu konci?Apokalyptická vize může mít svou polohu: vážnou i ironickou. Svět očekává potopu! Lidé proti mlokům? Ne, mloci v nás!

Inscenace

Termíny představení: