Libor Vodička

Libor Vodička
dramaturg, teatrolog, literární vědec

* 9. 4. 1970   Hodonín


Studium:
1984-1988 - Střední průmyslová škola koželužská v Otrokovicích
1993-1998 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor teorie a dějiny divadla
1998 (Mgr.): diplomová práce „Znaky dramatu socialistického realismu“;
2005 (Ph.D.): disertační práce „České drama v období tzv. normalizace“.


Zaměstnání:
1990 - 1991: spolupráce s nakladatelstvím K22a v Brně, šéfredaktorem čtrnáctideníku Edice;
1995 - 1999: lektor dramaturgie a archivář v Centru experimentálního divadla – Husa na provázku v Brně;
2000 - 2010: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR (odborný, vědecký pracovník);
2004 - 2005: FAMU Praha
2006 - dosud: Kabinet divadelních studií při Semináři estetiky Filozofické fakulty MU v Brně (odborný asistent).
2007 - 2008: Filozofická fakulta Palackého univerzity Olomouc
2007 - 2009: Filozofická fakulta Karlovy univerzity Praha

Zabývá se českým činoherním divadlem a dramatem ve XX. století, zejména po roce 1945; problematikou vztahu státu a umění, umění a společnosti, existence a funkce divadla v totalitním režimu, problematikou žánrových a stylových proměn dramatické básně v průběhu dvacátého století; sociologických souvislostí divadla, podoby teatrality aj. Divadlo a drama pravidelně reflektuje v domácích periodikách a odborných časopisech (A-2, Česká literatura, Divadelní revue, Duha, Literární noviny, Svět a divadlo aj.). Je členem redakční rady odborného časopisu Thetaralia (Yorick) a členem redakce časopisu Svět a divadlo. Autorsky spolupracoval na několika knižních projektech odborného i popularizačního charakteru (např. Dějiny české literatury 1945-1989, sv. 1-4, 2007-2008; V souřadnicích volnosti: Česká literatura po roce 1989, 2008; Před oponou za oponou – Sto let Východočeského divadla v Pardubicích, 2009 aj.). Studie a statě publikoval v řadě domácích i zahraničních publikacích.


Jako dramaturg spolupracuje se Slováckým divadlem od roku 2007, ve stálém angažmá od roku 2011 do 2013:
Válka s Mloky (2012)
Cybercomics (2012) - na repertoáru
Kdyby tisíc klarinetů (2012) - na repertoáru
Oskar a růžová paní (2012)
Jak důležité je ho mít... (2012)
Konkurz podle Grönholma (2011, Malá scéna)
Hráči (2011)
Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert (2011)
Tcháni aneb Jak neprovdat dceru (2008)
Vyrozumění (2007)


Vodicka.Libor@seznam.cz

Webové odkazy:
http://www.phil.muni.cz/kds/index.php