Ředitel Michal Zetel: "Sál se mi líbil už před rekonstrukcí, ale teď, teď je opravdu krásný."

Po deseti týdnech zástupci města a zhotovitelé stavby slavnostně předali zrekonstruovaný sál do rukou vedení Slováckého divadla. Stalo se tak ve středu 21. září před další z repríz komedie Sám na dva šéfy.

Jak je ředitel divadla Michal Zetel s rekonstrukcí spokojen?...


Zdroj: http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/slovacke-divadlo-dnes-otvira-sve-...

Pane řediteli, jak jste byl spokojený s průběhem rekonstrukce a jak jste spokojený s výsledkem?
Jsem velmi spokojený. Jednak s průběhem oprav a s dodržením harmonogramu, jednak s tím, že se nám podařilo provést také řadu oprav a vylepšení ve vlastní režii, když už se celý sál opravoval, ale ze všeho nejvíce jsem spokojen s výsledným vzhledem. Sál se mi líbil už před rekonstrukcí, ale teď, teď je opravdu krásný.

Co všechno rekonstrukce obnášela?
Týkala se zejména výměny akustických obkladů stěn a koberců na podlaze nejen sálu, ale i foyer. Ale rekonstruoval se také strop sálu, byla vyměněna svítidla, upgradovali jsme veškeré rozvody technologií po sále a také zvětšili live post, což je pracoviště zvukaře a osvětlovače.

Byly s něčím komplikace nebo šlo všechno podle plánu?
Nějaké komplikace jistě nastaly, ale žádný opravdu fatální zádrhel se neobjevil nebo o něm alespoň nevím. Zde je třeba také velmi pochválit naše kolegy a to zejména Jiřího Janíka, který za divadlo koordinoval práci investora tedy města Uherské Hradiště, stavební firmy a také našich zaměstnanců a firem, které prováděly naši část rekonstrukce.

Co je podle vás na proběhlé rekonstrukci nejvýraznějším krokem kupředu?
Pro mě osobně to, že zřizovatel Slováckého divadla, město Uherské Hradiště, je ochoten a velmi pružně schopen do divadla investovat peníze a také vyjít vstříc potřebám organizace. Měli jsme možnost velmi ovlivnit projekt dle našich potřeb a výsledek je z naší strany opravdu vynikající.

Změnil se i počet sedadel v hledišti. Jak a proč k tomu došlo?
Vzhledem ke komfortu diváků a bezpečnosti práce zvukařů a osvětlovačů jsme museli odstranit polovinu poslední řady v přízemí a přesunout tato místa na balkon. Nově vzniklou řadu jsme doplnili celou a tím nám narostl počet sedadel na celkovou kapacitu 382 míst.