Michal Zetel

Michal Zetel
ředitel, umělecký šéf, režisér, herec


Studium:
Janáčkova akademie múzických umění Brno, činoherní režie (1999 - 2004)


Další činnost:
Divadlo Tramtárie Olomouc
- spoluzakladatel, režisér, herec

Buranteatr Brno (2005 - 2014)
zakladatel, režisér, herec, v letech 2005 - 2013 umělecký šéf


Se Slováckým divadlem spolupracuje jako režisér od roku 2012, od roku 2015 je ředitelem.

 

Soubor