Deník Anne Frankové

Anne Franková

Koláž z deníkových záznamů s využitím překladu Miroslava Drápala a Michaely Jacobsenové sestavily Zoja Mikotová a Iva Šulajová.

Ve Slováckém divadle jsme si v roce 2015 chtěli připomenout nejen krásné kulaté výročí vzniku slovácké divadelní scény, ale i významné 70. výročí konce druhé světové války. V nastudování režisérky Zoji Mikotové, která pro naše diváky připravila již Schmittova Oskara a růžovou paní a pro děti Collodiho Pinocchia, jsme v české premiéře uvedli křehký a jímavý příběh německé židovské dívky Annelies Marie „Anne“ Frank, jejíž posmrtně vydaný deník se stal nejčtenější knihou na světě. Anne Franková dostala deník ke svým třináctým narozeninám a postupně do něj zachytila události svého života od 12. června 1942 až do posledního záznamu z 1. srpna 1944. Od července 1942 žila celá rodina ukryta v tajných místnostech kancelářské budovy otce Otto Franka v Amsterdamu; podrobně tak v inscenaci můžeme sledovat každodenní události nechtěného azylu, ostrůvku bezpečí ve vřavě segregací a deportací židovských obyvatel, které po dobu dvou let, až do prozrazení skupiny a deportování do koncentračních táborů, s neobyčejnou pisatelskou zručností Anne popisovala. Kromě historicky cenných „faktických zpráv“ nám učaruje zároveň čistota i vášeň pohledu dospívající dívky, humanismus a soucit, stejně jako mladistvý vzdor. A chybět nesmí a nebude ani láska, která dokáže vzklíčit i za zdmi tajného úkrytu… Jediný přeživší z rodiny – otec Otto Frank se po osvobození a návratu do Amsterdamu rozhodl deník vydat. Anne zemřela na tyfus v táboře Bergen-Belsen, pouhé dva měsíce před koncem války.

FOTOGALERIE:     Zahajovací zkouška     Generálky a zákulisí     Po premiéře

ano

Inscenace

Termíny představení: