Cena komediantů 2015 - výsledky

1. Zdeněk KRÁL - hudba "Deník Anne Frankové"                                    9 hlasů (v 1. kole 9)

2. Martin ŠTĚDROŇ - hudba "Macbeth"                                                   8 hlasů (11)

3. Eva JIŘIKOVSKÁ - výprava "Alenka v kraji divů a za zrcadlem"          3 hlasy (8)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Yumi MRÁZ HAYASHI - loutka "Deník Anne Frankové"                                  7 hlasů (1. kolo)

5. QAŠA - choreografie "Pokrevní bratři"                                                         3 hlasy

6. Richard DVOŘÁK - hudba "Alenka v kraji divů a za zrcadlem"                        1 hlas

    Josef FOJTA - hudba "Studna světců"                                                        1 hlas

    Marie JIRÁSKOVÁ - výprava "Deník Anne Frankové"                                     1 hlas

    Marie JIRÁSKOVÁ - kostýmy "Macbeth"                                                      1 hlas

    Eva JIŘIKOVSKÁ - výprava "Studna světců"                                                1 hlas

    Jan KOMÁREK - light design "Deník Anne Frankové"                                     1 hlas       

    Ladislava KOŠÍKOVÁ - pohybová spolupráce "Studna světců"                       1 hlas

    Ondřej KYAS - hudba "Autista - Moje zatracené nervy!"                               1 hlas

    Tomáš PAVČÍK - pohyová spolupráce, gagy "Sám na dva šéfy"                     1 hlas

    Ivan VACKE - light design "Pokrevní bratři"                                                 1 hlas

 

Z 22 oslovených členů hereckého souboru hlasovalo v 1. kole 17 (jeden z hlasujících uvedl jen dva počiny, jeden pouze jeden počin), ve druhém pak 20. Celkově bylo v roce 2015 v daných kategoriích (kostýmy, scéna, loutka, light design, videoprojekce, hudba, choreografie či pohybová spolupráce) na výběr z 25 uměleckých počinů, které mělo na "svědomí" 23 tvůrců.